Elektroniczna Kronika Gminy Białaczów.
News Search:
Strona Główna · Historia - czy Hitler był w Białaczowie? · Znani z Białaczowa · Artykuły · Download · Linki · Galeria · OGŁOSZENIAMaj 28 2023 13:49:29
Obecny adres IP
3.237.32.15
Nawigacja
Statut
Ogłoszenia drobne
Strona Główna
Pogoda - Białaczów
Historia - czy Hitler był w Białaczowie?
Oświadczenie
LKS Białaczów
Kontakt
Szukaj
OGŁOSZENIA
Archiwum newsów
NASZE INICJATYWY
NOSTALGIA BAND
Ostatnie Artykuły
"Przeniknąć siebie...
Melancholia końca r...
Diagnoza stanu rzeczy.
Stracone pokolenie?
Nasze dzieci - nasz...
Użytkowników Online
Gości Online: 2
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 325
Nieaktywowany Użytkownik: 1
Najnowszy Użytkownik: dominko
Orkiestra dęta
Najnowszy Album


Parczów
Losowa fotografia
Zaprzyjaźnione strony
Szkoła Podstawowa w Białaczowie
Szkoła Podstawowa - Miedzna Drewniana
BIP
Zespół muzyczny ,,Nostalgia Band-Białaczów
Wy pytacie-My odpowiadamy
Informacje EKGW ostatnim czasie na adres mailowy ,,EKG" wpłynęły pytania:

1. <b>Czemu ślimaczą się prace wokół zbiornika w Białaczowie i czy jest jakiś termin oddania tego obiektu do użytku?

EKG- Opóznienie prac rewitalizacyjnych zbiornika w Białaczowie związane jest ze zmianami projektowymi i decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie wycinki kilku drzew wokół zbiornika. Z tego co dowiedzieliśmy się, projekt uległ korzystnym zmianom (oprócz deptaku powstanie od strony południowej molo) Z tym też związany jest termin oddania obiektu. Pierwotnie zakładano ze będzie to czerwiec br. Znając polskie realia, opóznienie wyniesie jeszcze kilka miesięcy.

2. Czy w tym roku będą Dni Białaczowa?

EKG- Z nieoficjalnych zródeł wiemy że i w tym roku nie odbędą się Dni Białaczowa. Tym razem to nie pandemia, a brak funduszy nie pozwalają zorganizować cyklicznej imprezy. Ale proszę się nie martwić. Przyszły rok to rok wyborczy.

3. Jak rozwija się temat strzelnicy w Sobieniu?

EKG-Nie rozwija się i nie zdążył się rozwinąć. Został zwinięty odpowiedzią o braku takiej inicjatywy w planie zagospodarowania przestrzennego gminy.

4. Czy zamierza Pan kontynuować autorski pomysł przywrócenia praw miejskich dla Białaczowa czy już się Pan poddał?

EKG- We wrześniu tego roku redakcja ,,EKG" planuje zorganizować otwartą konferencję z udziałem historyków i gości ( dziś burmistrzów, wczoraj wójtów) i społeczeństwa. Zostanie powołany społeczny komitet restytucyjny.

5. Pisaliście o tym że w tym roku zakończy się brazylijski serial pt pałac w Białaczowie ?

EKG- Rozumiem że autorowi chodzi o to czy pałac został przywrócony dawnym właścicielom? Otóż jeszcze nie. Jesteśmy w stałym kontakcie z pełnomocnikiem rodziny Platerów i wiemy ze pozostał do realizacji ostatni odcinek serialu czyli złożenie( via internet) zeznania w Sadzie administracyjnym w Warszawie, ostatniego ze spadkobierców mieszkającego stale poza granicami Polski. Niestety ,,scenarzyści" serialu nie mają wpływu na tempo prac sądów. A miało być lepiej i szybciej.
Reklama
.

* Kostka
* OrzechI i II
* Ekogroszek
* Groszek
* Pelet

SZYBKI TRANSPORT* MOŻLIWOŚĆ WNIESIENIA
Jak zabija się lokalne inicjatywy bez wystrzału

Do Urzędu Gminy w Białaczowie, wpłynął wniosek ,,Stowarzyszenia militarno-poszukiwawczego ,,Tropem wilczym” ( lokalnej organizacji pozarządowej, w trakcie rejestracji) z prośbą o wydzierżawienie w miejscowości Sobień, nie użytkowanych gruntów należących do gminy Białaczów . Założyciele tej paramilitarnej organizacji, młodzi mieszkańcy gminy Białaczów, uzasadnili swój wniosek chęcią utworzenia w tym miejscu strzelnicy. Zaznaczyć trzeba że wybór tego miejsca jest ze wszech miar właściwy ze względów bezpieczeństwa i lokalizacji. Miejsce to teren oddalony 500 metrów od miejscowości Sobień, położony w lesie, niedaleko drogi prowadzącej do Kopanin. W tym miejscu, od wielu, wielu lat ,nielegalnie eksploatowało się piasek, stąd dziś istnieją naturalne wały i wgłębienia terenu.
W dniu 10 kwietnia br w miejscowości Sobień odbyło się spotkanie konsultacyjne władz gminy Białaczów i członków Stowarzyszenia ze społeczeństwem. Nasza Redakcja zaproszona przez młodych inicjatorów również uczestniczyła w tym spotkaniu. Na wstępie Pan Rafał Gruszczyński, mieszkaniec Sobienia a jednocześnie jeden z założycieli Stowarzyszenia militarno-poszukiwawczego ,,Tropem wilczym” przedstawił cel inicjatywy i zwrócił się z prośbą do zebranych by wyrazili zgodę na wydzierżawienie i utworzenie w w/w miejscu strzelnicy. Następnie, Przewodnicząca Rady Gminy, Pani Elżbieta Lasota (również mieszkanka Sobienia) ,poinformowała mieszkańców że proponowany przez Stowarzyszenie teren należy do gminy Białaczów a kilka dni wcześniej odbyła się wizja lokalna Komisji Rady Gminy. I..........zaczęło się.
Trudno to nazwać merytoryczną dyskusją. Zgromadzeni mieszkańcy Sobienia, przekrzykując się nawzajem, wyrażali w swych wypowiedziach dezaprobatę na temat utworzenia w zaproponowanej lokalizacji strzelnicy. Padły uzasadnienia, jak choćby ,,nie potrzebna jest w gminie strzelnica” ,,a przecież w gminie Żarnów jest to po co u nas” ,,możecie korzystać z jednostek wojskowych” ,,strzelnica będzie zagrażać bezpieczeństwu ludziom i zwierzętom” ,, a tam niedaleko żerują bobry” czy ,,nie widzimy nikogo z naszej miejscowości” ( to o obecnych młodych, umundurowanych członkach Stowarzyszenia”. Obecny na spotkaniu Redaktor ,,EKG” również zabrał głos próbując ratować beznadziejną i przewidywalną sytuację.

Prowadząca zebranie, Wójt Gminy Białaczów, Pani Barbara Goworek, zarządziła głosowanie. Tylko 3 głosy były za inicjatywą. Zdecydowana większość odrzuciła pomysł na coś co ożywiłoby życie w tej umarłej od czasu okupacji miejscowości. Pozbawiono przy tym prowadzenia przez Stowarzyszenie praktycznej działalności oświatowo-wychowawczej. Zaznaczyć trzeba w tym miejscu, że Ministerstwo Edukacji i Nauki planuje od września uruchomić w ramach przedmiotu Przysposobienia obronnego, zajęcia strzeleckie dla uczniów.
Zgodnie z powiedzeniem że ,,nadzieja umiera ostatnia”, inicjatorzy tworzącego się Stowarzyszenia paramilitarnego w Białaczowie nie tracą wiary. Teraz ruch ostateczny należy do radnych i wójta gminy. Tylko jak pogodzić nie spójne dla dla władzy i wyborców interesy? Wprawdzie do kolejnych wyborów samorządowych zostało jeszcze półtora roku, to tym bardziej radzimy młodym bohaterom niniejszego felietonu, uważnie przyglądać się poczynaniom władzy.

Zbigniew Szpoton

Z listów do Redakcji
Informacje EKGWitam. Jestem młodą osobą i w szkole naucza się nas jak cennym dobrem dla życia i zdrowia jest woda, zwłaszcza ta ktorą na co dzień spożywamy. Zwraca się przy tym uwagę na konieczność oszczędnego gospodarowania zasobami wodnymi, gdyż nasze województwo jest obszarem deficytowym w wodę. Tym bardziej nie mogę zaakceptować sytuacji i nie jednego już faktu, uzupełniania wozów strażackich w WODĘ Z HYDRANTÓW GMINNYCH. Czy jest to nieodzowne w sytuacjach kiedy nic się nie dzieje i jest czas na uzupełnienie w innych, alternatywnych miejscach i zródłach, jak choćby w zbiorniku retencyjnym. Czy strażacy, których bardzo cenię za ich społeczną służbę, muszą gasić pożary wodą pitną. I przy okazji pytanie dotyczące kosztów zużycia wody z gminnego wodociągu.
Te moje spostrzeżenia i pytania kieruję za pośrednictwem ,,Elektronicznej Kroniki Gminy Białaczów" do Komendanta Gminnego OSP i Pani Wójt Gminy Białaczów. Oczekuje tą samą drogą odpowiedzi

Z poważaniem: Anka


Od Redakcji:
Bardzo serdecznie dziękujemy za ten głos troski o dobro społeczne, jakim jest woda ze studni głębinowej w Miedznej Drewnianej. Rzeczywiście temat postępującego deficytu wody na obszarze województwa łódzkiego wraca do nas co roku przy okazji suszy. Czy nasza czytelniczka doczeka się odpowiedzi to już inny temat. Może jednak głos tej młodej osoby dotrze do tych do których jest kierowany.
Na górze róże, na dole fiołki
Oto co zobaczyłem, będąc na dzisiejszym meczu piłkarskim na obiekcie przy ulicy Piotrkowskiej. Ktoś sprayem wyznał swój grzech na wewnętrznej ścianie muszli koncertowej. Ten ktoś musi bardzo żałować, bo coś jeszcze próbował przekazać farbą w kolorze czerwonym. Na drugim zdjęciu widok z otwartego okienka podziemia. Ja już pominę zawartość składziku, ale chcę zwrócić uwagę na materiały łatwopalne znajdujące się pod muszlą.
Przywrócić prawa miejskie

Każdego roku na mapie administracyjnej Polski pojawia się kilka nowych miast. Gminy, które starają się o status miasta, czynią to z powodów prestiżowych, ale przede wszystkim z uwagi na możliwość większego i szybszego rozwoju gospodarczego w oparciu unijne fundusze dedykowane jednostkom wiejskim i miejskim (do 5 tys mieszkańców) . Każdego roku przybywa kilka nowych miast,, a kolejne gminy składają swój akces . Chcę powrócić do tematu przywrócenia praw miejskich Białaczowowi, po tym jak przeczytałem informację ze kolejna gmina w naszym województwie-ROZPRZA, rozpoczęła konsultacje społeczne w tej kwestii.

Procedury regulujące zmianę gminy na miasto reguluje ustawa z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym. Wniosek o nadanie praw miejskich kierowany jest do Rady Ministrów. Przed przyjęciem uchwały w tym zakresie ,gmina zobowiązana jest do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami. Wniosek o przeprowadzenie referendum w tym zakresie może także złożyć społeczny komitet mieszkańców, składający się z 15 obywateli, którzy spełniają warunki wskazane w ustawie o referendum lokalnym. Ustawa o samorządzie gminnym (art 3 ust 4) wskazuje że nadanie gminie statusu miasta winno być dokonane w sposób uwzględniający infrastrukturę społeczną i techniczną oraz układ urbanistyczny i charakter zabudowy. Niemniej przyjęło się, że wyróżnić można trzy główne kryteria
1/ Przestrzenno-urbanistyczne
2/ Historyczno-administracyjne
3/Funkcjonalno-demograficzne

W kryterium pierwszym wskazać należy, że miejscowość, która ubiega się o status miasta musi mieć właściwą infrastrukturę techniczno-komunalną (wodociąg i kanalizacja, oczyszczalnia ścieków) Miejscowość powinna mieć również uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego, który będzie zakładał planowane zmiany.
Gmina powinna także wskazać że dysponuje odpowiednim układem urbanistycznym, zwartą zabudową typu miejskiego ( rynek i odchodzące od niego uliczki) , oświetlenie uliczne.

Wśród kryteriów historyczno-administracyjnych, wskazać należy na posiadanie przez daną gminę praw miejskich w przeszłości. Poniżej krótki dowód na to że Białaczów spełnia to kryterium.


,,Już w 1233 r znany jest Krzesław comes de Balacow. Z Białaczowa pochodzi Prandota, biskup Krakowski (zm.1262r) założyciel miasteczka i parafii. Za Długosza,dziedzicem miasta był Odrowąż. Spalone w czasie pożaru przywileje miasta wznawia Piotr Odrowąż (dziedzic Białaczowa). Miasto miało przedmieścia: Ossę i Jeżów'' ,,Przywilej Kazimierza króla potwierdzili: w niedzielę kwietnia 1509 r w Piotrkowie król Zygmunt I, w piątek po Oczyszczeniu N.M.P 1563 r również w Piotrkowie Zygmunt August, dając miastu prawo magdeburskie. To samo Stefan Batory w dn.23 stycznia 1578 r. Zygmunt III dn.28 maja 1615r i Władysław IV dn 6 stycznia 1640 r w Warszawie. W tym samym czasie Białaczów w części należy do rodziny Straszów, herbu Odrowąż, w częśći zaś do Korwinów Kochanowskich.”,,W 1671 r w zameczku Białaczowskim dn. 12 grudnia między Antonim na Białaczowie Kochanowskim i Zofią Rudzińską, oraz innymi potomkami, następuje dział miasteczka Białaczowa.” W 1723 roku nabywcą części dóbr Białaczowa staje się Franciszek z Dębian Dembiński, kasztelan wojnicki.Po nim dziedziczy Ludwik Dembiński, kasztelaniec wojnicki. W 1727 roku nabyła Białaczów Jan Małachowski, starosta Opoczyński.,, W dniu 2 lipca 1787 roku Stanisław syn Jana hrabia Małachowski, marszałek wielkiego Sejmu, dziedzic Białaczowa, daje miastu przywilej, który wraz sześcioma poprzednimi w dniu 1788 roku potwierdza Stanisław August.” Przypomnijmy- przywilej między innymi uwalnia mieszczan od poddaństwa, potwierdza prawo magdeburskie i określa lokalizację miasta. „

Dotychczasowa konieczność posiadania przez daną miejscowość odpowiedniej liczby mieszkańców (powyżej 2 tys ) w praktyce nie jest przestrzegana (patrz nowe miasta w województwie świętokrzyskim).

Dlaczego o tym piszę. Otóż nie tylko ja uważam, że Białaczów powinien dołożyć wszelkich starań by wyjść z cienia miejscowości położonej na peryferiach województw łódzkiego i świętokrzyskiego.
( ciąg dalszy-czytaj więcej)

Inwestycje w gminie w 2022r
Rok 2022 zapowiada spory ruch w inwestycjach w gminie Białaczów. Wkrótce rusza budowa nowego marketu ,,Dino", trwają prace renowacyjne samego zbiornika wodnego i terenu wokół, kończy się długoletnia operacja przekazania prawowitym właścicielom Pałacu , parku i pozostałych nieruchomości. Trwają też prace remontowe w dawnej gorzelni w Białaczowie. Nowy nabywca obiektu, spółka ,,Eurokolagen" zapowiedział że w tym zabytkowym obiekcie utworzona zostanie filia zakładu, produkującego przysmaki dla czworonożnych przyjaciół . Jak zapowiedział w rozmowie z nami Prezes spółki Pan Krzysztof Żeromiński, już w czerwcu może ruszyć linia pakowania produktów wytwarzanych w zakładzie w Kraszkowie koło Opoczna. Prezes zapowiedział także uruchomienie pod koniec tego roku w Białaczowie, linii produkującej suplementy dla sportowców (odżywki). Trzymajmy więc kciuki za powodzenie wszystkich inwestycji.

Wkrótce szersze informacje o inwestycji w dawnej gorzelni oraz wywiad z Prezesem spółki, pasjonatem boksu, a także byłym zawodnikiem tej dyscypliny w klubach Broń Radom i Legia Warszawa.

Zbigniew Szpoton

Dodatek osłonowy
Informacje EKGZ uwagi na niejasności , a także brakiem informacji na stronie Urzędu Gminy w sprawie DODATKU OSŁONOWEGO informujemy:
W związku ze wzrostem kosztów energii, gazu i żywności Sejm przyjął ustawę o tzw. DODATKU OSŁONOWYM. Przysługiwać on będzie (każdemu domostwu, rodzinie) od stycznia br. pod pewnymi warunkami:
1.Trzeba pobrać z Urzędu Gminy lub Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wniosek, wypełnić i złożyć w UG Białaczów.
2.Dochód na prowadzącego jednoosobowe gospodarstwo domowe nie może przekroczyć 2100zł
3.Dochód dla wieloosobowego gospodarstwa nie może przekroczyć 1500 zł (na jedną osobę)
UWAGA! Składając wniosek do końca stycznia br wpisujemy do wniosku dochód osiągnięty przez wszystkich członków rodziny w 2020roku
Ci którzy nie zdążą w tym terminie mogą złożyć wniosek do końca pazdziernika br pod warunkiem wskazania we wniosku dochód osiągnięty w roku 2021.
4. We wniosku należy podać numer konta bankowego na które zostanie przelany dodatek osłonowy.

WYSOKOŚĆ DODATKU uzależniony jest wiec od dochodu na jednego członka rodziny i ma wynieść :
400 zł- gospodarstwo jednoosobowe
600 zł- gospodarstwo 2-3 osobowe
850 zł- gospodarstwo 4-5 osobowe
1150 zł -gospodarstwo 6 i więcej osobowe

Dodatek osłonowy przyznawany będzie także tym gospodarstwom które przekroczyły kryterium dochodowe i będzie pomniejszone o kwotę tego przekroczenia .

I jeszcze jedna uwaga. Można ubiegać się o zwiększony dodatek jeśli do końca grudnia 2021r zgłoszono w ewidencji gminnej zródło ogrzewania domu ( piece co, piece kaflowe, kominki etc.) Dodatek do dotatku moze wynieść od 100 do 300 zł na gospodarstwo.

PROSZĘ ZAPAMIETAĆ- DODATEK PRZYSŁUGUJE NA RODZINĘ A NIE NA OSOBĘ I JEST WYPŁACANY RAZ W ROKU.

UWAGA. Dane podane powyżej pochodzą z dostępnych internetowych zródeł i własnej interpretacji. O szczegóły prosimy pytać w Urzędzie Gminy.

Dyskusyjna i otwarta jest wciąż sprawa wyliczania dochodu na osobę ,ale o tym napiszę jak pozyskam więcej szczegółowych interpretacji.

Zbigniew Szpoton
Demografia z niewiadomą
Informacje EKGZwlekałem z podaniem danych demograficznych za ubiegły rok w gminie Białaczów, z powodu braku jednej niewiadomej. Niestety, dane o które prosiłem, okazały się niedostępne z przyczyn niezrozumiałych ( jednostki bądz samorządy a także ,,Sanepid" albo nie posiadają takich danych, albo nie mogą udostępnić). Ale po kolei: 20%- o tyle w ubiegłym roku zmarło więcej mieszkańców naszej gminy. Rok 2021 przyniósł 100 zgonów. Aż 38 % mniej było urodzeń w gminie. Niestety białaczowski ,,bocian" przyniósł na świat 40 dzieci. Problem o którym pisałem na wstępie dotyczył zgonów z powodu covid-19. Nie mamy danych i nie możemy się dowiedzieć ile osób, z tego nadmiaru zgonów, zmarło w wyniku zakażenia wirusem. Może ktoś z naszych czytelników ma jakieś informacje?

Z.S
Strażacy z prośba
.

Białaczowscy strażacy zwracają się z prośbą do żyjących świadków, o rozpoznanie ,, bohaterów" ze zdjęcia. Prawdopodobnie ,zdjęcie pochodzi z lat 50- tych lub 60-tych ubiegłego wieku i przedstawia poczet sztandarowy straży pożarnej, podczas procesji Bożego Ciała. Prosimy o udostepnienie zdjęcia Waszym babciom i dziadkom, w celu rozpoznania czasów i bohaterów. Wszelkie informacje prosimy przekazywać w komentarzach.

Z.S
Bajkowy świat w Straszowej Woli
Taki oto baśniowy świat stworzył mieszkaniec Straszowej Woli (gm. Żarnów) Można ogladać i podziwiać jadąc drogą z Miedznej Mur. w stronę Straszowej Woli. Gratulujemy fantazji i kreatywności.

Z.S
Strona 5 z 104 << < 2 3 4 5 6 7 8 > >>
Opoczno.info
Hitler w Białaczowie?
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Gniazdo Rodzinne
Zamek i pałac
Zamek
Pałac Platerów
Powstanie Styczniowe
Oficjalna strona miasta Opoczno
PLATEROWIE
MUZEUM w OPOCZNIE
Elektroniczna Kronika Gminy Białaczów
Powered by PHP-Fusion © 2003-2006 - Aztec Theme by: PHP-Fusion Themes