Elektroniczna Kronika Gminy Białaczów.
News Search:
Strona Główna · Historia - czy Hitler był w Białaczowie? · Znani z Białaczowa · Artykuły · Download · Linki · Galeria · OGŁOSZENIAKwiecie� 23 2024 19:00:15
Obecny adres IP
44.210.99.209
Nawigacja
Statut
Ogłoszenia drobne
Strona Główna
Pogoda - Białaczów
Historia - czy Hitler był w Białaczowie?
Oświadczenie
LKS Białaczów
Kontakt
Szukaj
OGŁOSZENIA
Archiwum newsów
NASZE INICJATYWY
NOSTALGIA BAND
Ostatnie Artykuły
"Przeniknąć siebie...
Melancholia końca r...
Diagnoza stanu rzeczy.
Stracone pokolenie?
Nasze dzieci - nasz...
Użytkowników Online
Gości Online: 2
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 326
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: Kaszmir
Orkiestra dęta
Najnowszy Album


Parczów
Losowa fotografia
Zaprzyjaźnione strony
Szkoła Podstawowa w Białaczowie
Szkoła Podstawowa - Miedzna Drewniana
BIP
Zespół muzyczny ,,Nostalgia Band-Białaczów
Mieszkańcy Inowłodza ,,żyją" świadomie.
Do zakupu takiego urządzenia Redakcja ,,EKG" namawiała Radnych i Wójt Gminy Białaczów.

W niektórych (odważnych) gminach, (to zdjęcie pochodzi z Inowłodza) takie słupki już funkcjonują, dając obraz czym lokalna społeczność oddycha. EkoSłupek, to nie tylko aspekt ekologiczny, ale przede wszystkim edukacyjny.
Co to więc za urządzenie?
EkoSłupek, wyposażony jest w oświetlenie ledowe, które na podstawie wyników bieżących pomiarów stężenia pyłów zawieszonych, jak również innych zanieczyszczeń, przybiera barwę zgodną z Polskim Indeksem Jakości Powietrza - od zielonej przez żółtą, pomarańczową, czerwoną aż po ciemnobordową .Bieżące dane pomiarowe dostępne są poprzez darmową aplikację mobilną o nazwie EkoSłupek.
W ramach,, czyste powietrze", gmina Inowłódz zakupiła ,,Ekotablice" na której oprócz parametrów związanych z powietrzem i temperaturą, znajdują się informacje o liczbie złożonych wniosków i wartość przyznanych dotacji.
Chcielibyśmy, by to urządzenie pomiarowe stanęło także w centrum Białaczowa.
Koszt zakupu EkoSłupka to kwota od 3 do 4 tys zł (w zależności od opcji) Istnieje też możliwość dzierżawy urządzenia z opłatą miesięczną.


Zbigniew Szpoton
Zagłosuj-proszę
Białaczowski rezerwat przyrody
Dzisiejszy fotoreportaż dotyczy urokliwego, podległego ścisłej ochronie zakątka, czyli białaczowskiego rezerwatu przyrody. Zaraz po parkach narodowych, rezerwaty stanowią najwyższą krajową formę ochrony przyrody. Naturalny rezerwat przyrody pozwala na zachowanie jego walorów przyrodniczych, krajobrazowych, dydaktycznych i naukowych, poprzez chronienie drzew, roślin czy zwierząt. Dlatego na tych obszarach brak jest ingerencji człowieka, a wszelkie zapędy w celu pozyskiwania runa leśnego czy pozyskiwania i niszczenia drzew, są regulowane ustawowo w drodze zarządzeń Dyrekcji Lasów Państwowych. Białaczowski rezerwat przyrody ustytuowany jest w zachodniej części Białaczowa, tuż poza granicami klasycystycznego pałacu. Całkowity obszar rezerwatu, utworzonego w 1976 roku, wynosi 22,05 hektara. Ten naturalny obszar przyrodniczy został utworzony w celu zachowania rzadko występującego na terenie kraju lasu grądowego z udziałem jaworu lipy czy buka. Teren chronionego obszaru bardzo często odwiedzają czy zamieszkują takie gatunki fauny jak bobry, sarny czy czarne bociany. Cichy, malowniczy obszar rezerwatu można podziwiać tylko spacerując ścieżkami wyznaczonymi przez zarządcę lasów czyli Nadleśnictwo.<

Zbigniew Szpoton
Dziękuję za nominację i proszę o Twój głos
OGŁOSZENIE
Informacje EKGW DNIU 24 MARCA / PIĄTEK/O GODZINIE 18-TEJ W ŚWIETLICY W BIAŁACZOWIE ODBĘDZIE SIĘ SPOTKANIE MIESZKAŃCÓW BIAŁACZOWA Z WŁADZAMI GMINY I KOMITETEM ORGANIZACYJNYM, W SPRAWIE NADANIA MIEJSCOWOŚCI BIAŁACZÓW STATUSU MIASTA, NA KTÓRE SERDECZNIE ZAPRASZAMY.

REDAKCJA ,,EKG" BIAŁACZÓW
SONDA

SONDA
Czy jest Pan/Pani za nadaniem miejscowości Białaczów statusu miasta?

TAK
NIE
WSTRZYMUJĘ SIĘ

Nareszcie ruszyły pracePozwolenie na budowę marketu Dino" w Białaczowie, inwestor uzyskał już kilkanaście miesięcy temu. Długo trwały uzgodnienia energetyczne z Zakładem Energetycznym. Wczoraj tj 13 marca 2023 roku zobaczyliśmy na budowie koparki. To znak że prace przy budowie marketu rozpoczęto.
KONSULTACJE SPOŁECZNE I ODPOWIEDZI
NewsyKonsultacje społeczne w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Białaczów
Szanowni mieszkańcy Gminy Białaczów!


W zawiązku z podjętą przez Radę Gminy Białaczów uchwałą w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Białaczów w sprawie nadania miejscowości Białaczów statusu miasta, zobowiązana jestem do przeprowadzenia badania ankietowego. Jednak przed wypełnieniem przez Państwa ankiet, chciałabym odpowiedzieć na najczęściej zadawane pytania i rozwiać wszystkie wątpliwości w sprawie odzyskania praw miejskich przez miejscowość Białaczów.

Wraz z Radą Gminy mamy świadomość, że przywrócenie praw miejskich nie będzie możliwe bez Państwa zaangażowania.

W załączeniu przekazuję w Państwa ręce ankietę, którą należy wypełnić i przekazać do Urzędu Gminy Białaczów w terminie do 24 marca 2023 roku. Ankiety mogą wypełniać wszyscy mieszkańcy Gminy. Liczymy na Państwa zaangażowanie i przemyślane decyzje.

W razie potrzeby ankiety będą również dostępne u Sołtysów, w budynku Urzędu Gminy Białaczów i na stronie www.bialaczow.pl oraz bialaczow.biuletyn.net – w zakładce NADANIE PRAW MIEJSKICH MIEJSCOWOŚCI BIAŁACZÓW.

Wójt Gminy Białaczów

Barbara Goworek

Zarządzenie nr 0050/30/2023 Wójta Gminy Białaczów z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Białaczów, dotyczących nadania miejscowości Białaczów statusu miasta

Ogłoszenie Wójta Gminy Białaczów o przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Białaczów dotyczących nadania miejscowości Białaczów statusu miast► ARGUMENTY PRZEMAWIAJĄCE ZA ODZYSKANIEM PRAW MIEJSKICH:

Powrót do wieloletniej tradycji i historii. Miejscowość posiadała prawa miejskie.
Białaczów jako miasto i tym samym cała gmina nie stracą możliwości ubiegania się o środki finansowe dostępne dla gmin wiejskich.
Wzrośnie ranga i znaczenie całej gminy Białaczów w powiecie oraz województwie.
Miasto stworzy lepsze warunki przedsiębiorczości.
Pojawią się nowe możliwości promocji miasta i gminy.
Zwiększy się atrakcyjność i prestiż Białaczowa w oczach młodych ludzi.
► ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA:

Czy wzrosną podatki od nieruchomości? NIE!
Stawki podatku od nieruchomości uchwalane są przez radę gminy. Nie ma więc podstaw prawnych do ich zwiększania po zmianie statusu gminy wiejskiej na miejsko-wiejską.

Jak wygląda kwestia podatku rolnego?
Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty mające w ewidencji gruntów status użytku rolnego, niezależnie od tego, czy są one położone na terenie miasta czy wsi. Wyjątek stanowią tylko grunty zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolna, które są opodatkowane podatkiem od nieruchomości.

Czy będzie potrzebna wymiana dowodów osobistych? NIE!
Zmiana nazwy organu wydającego dowód osobisty, nie powoduje konieczności wymiany dotychczasowego dowodu.

Czy nauczyciele stracą dodatki wiejskie? Jak wygląda kwestia stypendiów dla dzieci i młodzieży oraz subwencji oświatowej?
a) dodatki wiejskie dla nauczycieli:

NAUCZYCIELE NIE STRACĄ DODATKÓW WIEJSKICH!

Dodatek wiejski należy się:,,nauczycielowi zatrudnionemu na terenie wiejskim oraz w mieście liczącym do 5 tys. mieszkańców”.

b) kwestia stypendiów dla dzieci i młodzieży:

NIE ZMIENIĄ SIĘ ZASADY USTALANIA STYPENDIÓW!

Ustawodawca nie uzależnia przyznania stypendium od miejsca zamieszkania.

c) subwencja oświatowa:

NIE ZMIENIĄ SIĘ ZASADY USTALANIA SUBWENCJI!

W obecnie obowiązującym stanie prawnym ustawodawca określa wysokość subwencji oświatowej na jednakowym poziomie na terenach wiejskich, jak w miastach do 5 tys. mieszkańców.

Jaki będzie dostęp do funduszy z UE?
Z punktu widzenia dostępu do środków UE, utworzenie miasta daje nam jeszcze większe możliwości w pozyskiwaniu środków zewnętrznych w nowej perspektywie.

Czy w związku z przywróceniem statusu miasta zmieni się liczba radnych? NIE!
Liczba radnych rady gminy uzależniona jest wyłącznie od liczby mieszkańców. Odzyskanie praw miejskich nie wpływa także na wzrost diet radnych.

Czy w przypadku uzyskania statusu miasta będą potrzebne nowe wybory radnych i burmistrza? NIE!
W związku z uzyskaniem statusu miasta, nie przeprowadza się przedterminowych wyborów radnych i burmistrza. Organy te tylko zmienią swoją nazwę.

Jak wygląda kwestia opłat za wodę, ścieki i wywóz śmieci? NIE ZMIENIĄ SIĘ ZASADY USTALANIA OPŁAT!
Opłaty te ustalane są niezależnie od statusu miejscowości.

Czy zmianie ulegnie wynagrodzenie burmistrza? NIE!
/czytaj więcej/
Nie do wiary
Informacje EKGTo co zobaczyłem dziś, będąc gościem prezesa i inwestora firmy ,,EUROKOLAGEN" Pana Krzysztofa Żeromińskiego, w pomieszczeniach dawnej białaczowskiej gorzelni, zrobiło na mnie oszałamiające wrażenie. Kiedyś zakład produkujący spirytus, dziś stał się nowoczesnym zakładem produkcji przysmaków dla naszych czworonożnych przyjaciół. Produkcja, a właściwie cały ciąg hal obróbki i przygotowania do sprzedaży tychże wyrobów, znajdują się w jasnych, zautomatyzowanych pomieszczeniach. (Produkcja podstawowa i obróbka wstępna) w dalszym ciągu odbywać się będą w Kraszkowie koło Opoczna.) Jak oznajmił Prezes firmy, jeszcze w tym miesiącu ruszy linia technologiczna do pakowania gotowych wyrobów.
Obszerny materiał, wywiad z Prezesem spółki ,,EUROKOLAGEN" już wkrótce.

Zbigniew Szpoton
BIAŁACZÓW MIASTEM
Na dzisiejszej Sesji Rady Gminy Białaczów ,Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie podjęcia procedury związanej z nadaniem miejscowości BIALACZÓW statusu MIASTA. Wkrótce rozpoczną się społeczne konsultacje w tym temacie. Zostanie też powołany roboczy zespół do przeprowadzenia najpierw konsultacji a potem technicznych procedur związanych z nadaniem miejscowości Białaczów praw miejskich. Ambitnym celem miejscowych władz, co zasługuje na pochwałę, jest zakończenie w możliwie szybkim czasie wszelkich procedur, po to by Białaczów z dniem 1 stycznia 2024 roku posiadał już prawa miejskie. Przypomnieć należy że wcześniejsze wymagania regulujące ubieganie się o przywrócenie praw miejskich, bądz nadanie statusu miasta, były długotrwale i nie zawsze kończące się pozytywnym efektem. Dzięki inicjatywie m.in. Wójta Gminy Żarnów, dr Krzysztofa Nawrockiego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, uprościło te wymagania wobec lokalnych społeczeństw. Tak więc przed nami ambitne cele, ale nie wiele czasu.
Jak już wcześniej pisałem, Białaczów nie należy do miejscowości ani rolniczych ani przemysłowych. Powinniśmy poprzez uzyskanie praw GMINY MIEJSKO-WIEJSKIEJ postawić m.in na rozwój turystyki (mając do tego wszelkie walory) , jako głównej gałęzi rozwoju społeczno-gospodarczego.

Miejscowość na prawach miejskich to:
*WIEKSZY PRESTIŻ
*ZASPOKOJENIE SENTYMENTÓW I AMBICJI MIESZKAŃCÓW
*MOŻLIWOŚĆ POZYSKANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH NA ROZWÓJ MIASTA I GMINY (dwa żródła)

Z góry też uprzedzam pytania związane z większymi kosztami zmian. Są znikome (nawet nie trzeba zmieniać dowodów osobistych) a wysokość podatków w dalszym ciągu będzie zależeć od włodarzy miasta i gminy.

TAK WIĘC DRODZY MIESZKAŃCY BIAŁACZOWA- SPEŁNIJMY POWINNOŚĆ WOBEC HISTORII.

Ps. Dziś w rozmowie telefonicznej z Panią Sekretarz Urzędu Miasta Radoszyce, (przypomnijmy-gmina Radoszyce uzyskała prawa miejskie w roku 2018) uzyskałem szereg pozytywnych informacji na temat statusu gminy miejsko-wiejskiej. Wspomnę tylko o dwóch dużych inwestycjach jakie powstały i powstają po tym jak Radoszyce stały się miastem. Powstał zalew, powstaje hotel. W planach jest także budowa amfiteatru.
Wspomnienia ze szkolnej ławy
Kolejne zdjęcia z cyklu ,,wspomnienia ze szkolnej ławy" przysłała nam Pani Monika Drzazga. Pierwsze ze zdjęć jest prawdziwą perełką. Przedstawia uczniów szkoły w Białaczowie - rocznik urodzenia 1944. Prosimy naszych czytelników o rozpoznawanie postaci ze zdjęć.


Zdjęcia poniżej to uczniowie SP. w Białaczowie, którzy urodzili się w roku 1971.
Jutro część dalsza prezentacji zdjęć Pani Moniki.
Strona 7 z 110 << < 4 5 6 7 8 9 10 > >>
Opoczno.info
Hitler w Białaczowie?
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Gniazdo Rodzinne
Zamek i pałac
Zamek
Pałac Platerów
Powstanie Styczniowe
Oficjalna strona miasta Opoczno
PLATEROWIE
MUZEUM w OPOCZNIE
Elektroniczna Kronika Gminy Białaczów
Powered by PHP-Fusion © 2003-2006 - Aztec Theme by: PHP-Fusion Themes