EKG Białaczów prześwietlił zarobki urzędników i radnych
Dodane przez zbigniew dnia Czerwiec 03 2017 06:21:56

Jak co roku, do 30 kwietnia, urzędnicy zajmujący kierownicze stanowiska w urzędach administracyjnych oraz radni samorządowi, mają obowiązek składania swoich oświadczeń majątkowych o dochodach osiągniętych w poprzednim roku kalendarzowym. Obowiązek ten regulują przepisy prawne zawarte w ustawach o samorządzie a także o swobodzie działalności gospodarczej. Są to informacje jawne i muszą być opublikowane na stronach Biuletynu Informacji Publicznej. Redakcja ,,EKG-Białaczów" dokonała prześwietlenia niektórych urzędników, kierowników jednostek a także radnych pod kontem dochodu osiągniętego w 2016 roku. Należy przy tym nadmienić że podane poniżej kwoty to kwoty brutto: I tak:PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY - dochód - 15.898 zł
WÓJT GMINY - ,,-,, - 132.565 zł
SEKRETARZ GMINY - ,,-,, - 56.208 zł
KIEROWNIK GOPS - ,,-,, - 72.663 zł
DYREKTOR BIBLIOTEKI GMINNEJ - ,,-,, - 39.489 zł
DYREKTOR GIMNAZJUM BIALACZÓW - ,,-,, - 74.361 zł
DYREKTOR SP BIAŁACZÓW - ,,-,, - 63.482 zł
DYREKTOR SP PETRYKOZY - ,,-,, - 73.541 zł
DYREKTOR SP MIEDZNA DREW - ,,-,, - 73.774 zł
DYREKTOR SP PETRYKOZY - ,,-,, - 73.541

RADNI GMINY BIAŁACZÓW - osiągali dochód roczny w przedziale kwotowym od 5 tys do 7 tys w zależności od obecności na sesjach i udziale w komisjach problemowych.

Z.S.