Otwarty list do władz gminy Białaczów
Dodane przez zbigniew dnia Listopad 29 2015 19:46:47
Pan Zdzisław Prusek
Przewodniczący Rady Gminy Białaczow

Pan Jacek Reszelewski
Wójt Gminy Białaczow

W tym miesiącu upłynął rok od naszej inicjatywy pt medal ,,Zasłuzony dla Gminy Białaczów". Nasza inicjatywa zakończyła się nie wiedząc z jakiej przyczyny przysłowiową porażką. Przez ten czas nikt z przedstawicieli Rady ani urzędników gminnych nie raczył odpowiedzieć na nasz wniosek a także zawarty w nim regulamin przyznawania tego honorowego odznaczenia. Nikt też z Komisji Kultury przy Radzie Gminy nie starał się procedować tego wniosku. Jest nam tym bardziej przykro bo inicjatywa ,,EKG-Białaczów" poprzedzona była konkursem na projekt graficzny medalu, za który zwycięzca otrzymał nagrodę ale przede wszystkim że jest to inicjatywa bezinteresowna i wydaje nam się szlachetna. Takie honorowe odznaczenia przyznawane są działaczom w innych gminach.
Mijają kolejne miesiące, kolejne lata a osoby zasłużone dla lokalnej samorządności przechodzą w niepamięć. Jest to niedobry sygnał dla młodego pokolenia że nie warto angażować się w życie lokalnej społeczności.
W związku z powyższym nasza Redakcja, tym otwartym listem, zwraca się do Panów o przedstawienie własnej inicjatywy uhonorowania zasłużonych dla naszej gminy odznaczeniami takimi jak ,,zasłużony dla woj. łodzkiego" czy ,,Brązowy Krzyż zasługi".
Z wyrazami szacunkuRedakcja ,,Ekg-Białaczów"