Św Jan Paweł II patronem szkoły w Skroninie
Dodane przez zbigniew dnia Maj 06 2014 10:32:58
Kanonizacja Jana Pawła II okazała się klamrą spierającą obrady białaczowskiego samorządu. Na wstępie spotkania, zaraz po otwarciu obrad i zatwierdzeniu ich porządku wójt Jan Jóźwik wspólnie z przewodniczącym Rady, Zdzisławem Pruskiem oficjalnie podziękowali osobom, które zaangażowały się w organizację uroczystości artystyczno - modlitewnej zatytułowanej ,, Wielkiemu Polakowi w przededniu świętości ".
Jej inicjatorem był właśnie Zdzisław Prusek, zaś podziękowania, wraz z dyplomami, publikacjami o papieżu Polaku powędrowały do nauczycielek szkół z terenu gminy, które wspólnie z dziećmi i młodzieżą szkolną przygotowały te szczególne występy. Zebrani podkreślili wysoki poziom artystyczny zaprezentowanego w sobotę programu, doceniając wysiłki jego organizatorów.
Z kanonizacją Karola Wojtyły wiązała się również ostatnia decyzja radnych, jaka zapadła tego dnia. Po falstarcie sprzed trzech miesięcy nadano w Szkole Podstawowej w Skroninie imię św. Jana Pawła II.
Projekt uchwały w tej sprawie, przygotowano na jednej z poprzednich sesji, na 31 stycznia. Wówczas jednak radni jednogłośnie postanowili wykreślić go z porządku obrad. Nie dlatego, że byli przeciwni inicjatywie dyrekcji, uczniów szkoły i ich rodziców, ale z troski o zachowanie procedur odwołali się, że użycie tytułu św. Jeszcze przed oficjalną kanonizacją Jana Pawła II wyprzedzeniem spowoduje uchylenie przyjętego aktu przed nadzorująca działalność samorządów służby wojewody.
Temat powrócił na sesję w dwa dni po oficjalnym ogłoszeniu papieża świętym ( 29 kwietnia). Tym razem, tak jak zapowiadali, radni jednogłośnie poparli inicjatywę społeczności szkolnej. Zgodnie z przyjętą uchwałą placówka będzie mogła używać nowej nazwy od 1 września 2014 roku.

Sylwia Chałubińska