PRZEDWYBORCZY FELIETON
Dodane przez zbigniew dnia Kwiecie� 05 2024 18:27:24
Zakończyliśmy okres kampanii wyborczej do władz lokalnych miasta i gminy Białaczów. Od soboty (od północy) następuje cisza wyborcza, podczas której nikomu nie wolno prowadzić agitacji wyborczej. W niedzielę, 7 kwietnia, to MY , do godziny 21,00, będziemy bohaterami tego dnia. Nasze głosy, oddane w tajnym głosowaniu, zdecydują czy Białaczów i jego mieszkańcy podążać będą drogą rozwoju gospodarczego, kulturowego i społecznego. Czy zwycięży kompromis czy konformizm?

Demokracja lokalna a świadomość społeczna.


Zasadniczym założeniem uczestnictwa portalu EKG-Białaczów w tegorocznym okresie przedwyborczym była edukacja społeczna. Cel jaki sobie załozyliśmy, częściowo został zrealizowany. Po raz pierwszy w historii lokalnej demokracji, kandydaci na Radnych do Rady Miasta, zaprezentowali swoje programy na łamach naszego portalu. Dziekujemy tym odważnym, którzy w ten sposób, dali świadectwo swojej świadomości i odwagi. Świadomość przejawiała się w zrozumieniu, że to ONI, a nie Burmistrz stanowią o obranym azymucie pięcioletniej marszruty w rozwoju gminy. Odwaga zaś, to wskazanie sposobów dojścia do celu, zawartych w swoich programach wyborczym. ONI, mają także świadomość że suweren w dniu wyborów oddzieli ziarno od plew, postawę prospołeczną od konformizmu, odwagę od hipokryzji. Mamy równocześnie do wyboru kandydatów, którzy nie mają nic do powiedzenia, którzy zostali zaproszeni na listy wyborcze, którzy od kilku kadencji są stałymi członkami Rady Gminy. Ci zaś uważają że ich zasługi zawarte są w dotychczasowych dokonaniach. Dla tych kandydatów mamy wyniki przeprowadzonego przez EKG- Białaczów w ostatnim czasie sondażu, w którym 50% respondentów negatywnie oceniło ich pracę. 42% dało swój pozytywny głos, zaś 8%, nie miało zdania.

Rada Miasta czy Burmistrz?

Od wielu pokoleń, a zwłaszcza w tak małych środowiskach jak nasze, panuje przekonanie że najważniejszym organem jest funkcja Wójta czy Burmistrza Na licznych spotkaniach ze społeczeństwem, w pierwszej kolejności oddaje się ,,pokłony" temu organowi. Czy słusznie? Odpowiedzią na wątpliwość niech będzie ogólny zarys kompetencji Rady Miasta i Burmistrza.

RADA MIASTA:


Do właściwości Rady Miasta należą WSZYSTKIE sprawy pozostające w zakresie działania gminy. Są to:

/więcej- wejdz w odnośnik poniżej ,,czytaj więcej/

Rozszerzona zawartość newsa
-uchwalenie statutu gminy
-uchwalenie budżetu gminy
-uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
-podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat
-ustalenie wynagrodzenia burmistrza
-stanowienie o kierunkach działania burmistrza, przyjmowanie jego sprawozdań z dotychczasowej pracy i wykonania uchwał
Tak więc mamy do czynienia z organem UCHWAŁODAWCZYM.

BURMISTRZ:

Burmistrz jest urzędnikiem (kierownikiem) WYKONAWCZYM w gminie, mający przywilej wykonywania uchwał Rady Miasta i zadań na niego zleconych Do zadań Burmistrza należą:
-sporządzanie projektów uchwał
-zarządzanie mieniem komunalnym
-gospodarowanie budżetem gminy
-nadzór służbowy nad podległymi pracownikami administracyjnymi
-zgłaszanie propozycji zmian w budżecie miasta
-dysponowanie rezerwami budżetowymi
Tak więc widzimy, w sposób czytelny, że ważniejszym od Burmistrza jest Radny i Rada Miasta.

KANDYDACI NA FUNKCJĘ BURMISTRZA.

Do tej pracy urzędniczej zgłosiło się czworo kandydatów. W swych programach wyborczych bardzo często wykraczali poza swoje kompetencje. Niektóre z tych obietnic programowych mają charakter populistyczny, a niektóre są negacją dotychczasowej pracy (,, racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi gminy " czy choć ,,zwiększenie dostępności mieszkańców Gminy do lekarzy specjalistów") Największym ,,ZONKIEM" pozostałym po ustępującej władzy, jest zadłużenie gminy, które, jak niejednokrotnie podkreślaliśmy, będzie doskwierać w realizacji rozwoju gospodarczego gminy. Niektóre z punktów przedstawianych w programach wyborczych kandydatów na Burmistrza mają też swoje styczne. Cieszą zapowiedzi każdego z kandydatów stawiania na sport i kulturę. Chciałoby się by w ferworze obietnic nie zapomniano o turystyce, bo jest to dział gospodarki, który w niedalekiej przyszłości mógłby pomóc stanąć na nogi gminie i jego mieszkańcom.
Zakończyliśmy głosowanie w sondzie ogłoszonej przez nasz portal. W wyborach na urząd Burmistrza Białaczowie zwyciężył Rafał Gruszczyński z 234 głosami. Drugie miejsce zajęła Barbara Goworek z 232 głosami. Trzecie Jacek Reszelewski-89 głosów, czwarte Dawid Kucharski-51 głosów. Nie będziemy komentować wyników sondażowych, natomiast możemy stanowczo stwierdzić że w wyborach na ten urząd czeka nas druga tura, gdyż żaden z kandydatów nie przekroczył 50% poparcia.


Czy w lokalną demokrację wkroczył duch odnowy, czy będzie jak zawsze? Przekonamy się o tym w niedzielę, 7 kwietnia, po godzinie 21.00.

Ps. W okresie ostatnich 30 dni, nasz portal odwiedziło 134 tyś czytelników. DZIĘKUJEMY.

Zbigniew Szpoton