Dodatek mieszkaniowy-kto może się ubiegać?
Dodane przez zbigniew dnia Marzec 13 2024 18:07:40
Świadczenie potocznie zwane ,,dodatkiem mieszkaniowym" przysługuje osobom, rodzinom, które spełniają następujące kryteria:
1.Posiadają tytuł prawny do zajmowanego lokalu, bowiem dodatek może być przyznany właścicielom mieszkania jak i najemcom lub podnajemcom, jeśli zamieszkują w danym lokalu
2.Nie przekraczają odpowiedniego progu dochodowego. W okresie trzech miesięcy przed dniem złożenia wniosku, średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa nie może przekraczać:
-w gospodarstwie jednoosobowym 2.863,39 zł
-w gospodarstwie wieloosobowym 2.147,54 zł
(jeśli twój dochód jest wyższy- dostaniesz dofinansowanie pomniejszone o kwotę nadwyżki)
3.Powierzchnia mieszkania powinna spełniać określone kryteria.
-maksymalna powierzchnia mieszkania nie może przekraczać:
a/45,50 m2 dla jednej osoby
b/52 m2 dla dwóch osób
c/58,50m2 dla trzech osób
d/71,50m2 dla czterech osób
e/84,50m2 dla pięciu osób
f/91 m2 dla sześciu osób

W przypadku, gdy w mieszkaniu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim, lub osoba. której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, bez względu na liczbę osób zamieszkujących, powierzchnię cytowaną w pkt od a do f, powiększa się o 15 m2.
Ponadto, jeśli w mieszkaniu albo domu nie ma centralnego ogrzewania, ciepłej wody, możesz dostać ryczałt na zakup opału.

Ile wynosi dodatek mieszkaniowy?


Aktualnie średnia wysokość dodatku to kwota od 250 do 380 zł i jest przyznawana na 6 miesięcy.

Gdzie składa się wniosek?

Wniosek o dodatek mieszkaniowy składamy w ośrodku pomocy społecznej.

Z.S