Apel do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dodane przez zbigniew dnia Marzec 13 2024 10:21:09
Szanowni czytelnicy i mieszkańcy Miasta i Gminy Białaczów.

W związku z impasem trwającym już ponad 20 lat, dotyczącym stanu prawno-właścicielskiego pałacu w Białaczowie, zwracam się z prośbą o skopiowanie poniższego tekstu i przesłanie e-mailem na adres Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Adres e-mail: [email protected]
Proszę nie zapomnieć o podpisaniu e-maila


Pan. Bartłomiej Sienkiewicz
Minister Kultury i Dziedzictwa NarodowegoSzanowny Panie Ministrze

Zwracam się z prośbą o interwencję w sprawie trwającego już ponad 20 lat impasu prawno-właścicielskiego, dotyczącego klasycystycznego pałacu w Białaczowie (pow. opoczyński), ufundowanego przez współtwórcę Konstytucji 3 maja, marszałka Sejmu Wielkiego- Stanisława Małachowskiego. Sytuacja, w której żadna ze stron (Starostwo powiatowe w Opocznie jako dzierżawca oraz rodzina Platerów, starających się o przywrócenie praw właścicielskich) nie ma możliwości dobrego i korzystnego ruchu, z każdym rokiem doprowadza naszą lokalną perłę architektoniczną, do spadku rangi zabytku.

Jako mieszkaniec miasta i gminy Białaczów, proszę Pana Ministra o arbitraż w powyższym sporze.

...............................................
/Nazwisko i Imię/