Demografia w gminie
Dodane przez zbigniew dnia Stycze� 15 2024 18:23:09
Każdego roku podjemy dane statystyczne dotyczące urodzeń i zgonów w gminie Białaczów. Rok 2023 przyniósł nam pozytywne dane. Otóż pierwszy raz od kilkunastu lat w gminie urodziło się więcej dzieci a odnotowano mniej zgonów. I tak:

Zestawienie osób urodzonych od stycznia do grudnia 2023r - 55 . W poprzednich latach notowaliśmy średnio 45 urodzeń
Zestawienie osób zmarłych od stycznia do grudnia 2023r - 68 . Poprzednie lata to średnia 78 zmarłych.

A jak wygląda szczegółowa statystyka stałych mieszkańców wg miejscowości i płci, przedstawia poniższa tabela.

Z analizy danych z poprzedniego roku wynika że :
-Białaczów- ubyło 11 mieszkańców ( 6 mężczyzn, 5 kobiet)
-Kuraszków-przybył 1 mieszkaniec (kobieta)
-Miedzna Drewniana- ubyło 12 mieszkańców ( 7 mężczyzn, 5 kobiet)
- Ossa- ubyły 2 osoby (2 mężczyzn)
-Parczów- stan równy z poprzednim rokiem (1 mężczyzna przybył, 1 kobieta ubyła)
-Parczówek- przybyło 2 mężczyzn, ubyły 3 kobiety
-Petrykozy- ubyło 6 osób ( 2 mężczyzn i 4 kobiety)
-Radwan- ubyła 1 osoba (mężczyzna)
-Sędów- ubyły 4 osoby (1 mężczyzna, 3 kobiety)
-Skronina-Stan równy z poprzednim rokiem ( ubył 1 mężczyzna, przybyła 1 kobieta)
-Sobień- przybyło 7 osób ( 5 mężczyzn, 2 kobiety)
-Wąglany- ubyło 7 osób (2 mężczyzn, 5 kobiet)
-Zakrzów- przybyło 2 osoby ( ubyło 2 mężczyzn, przybyło 4 kobiety)
-Żelazowice- przybyło 11 osób ( 6 mężczyzn, 5 kobiet)


Uwaga: Szczegółowy stan liczby mieszkańców w poszczególnych sołectwach nie odnosi się do ilości urodzeń czy zgonów w poprzednim roku, ponieważ ujęto tu również osoby, które przybyły do naszej gminy i są zameldowane.

Gmina Białaczów liczy 5569 mieszkańców i jest to liczba mniejsza niż w 2022 o 23 osoby.

Zbigniew Szpoton