Nie będzie fontanny na Rynku.
Dodane przez zbigniew dnia Wrzesie� 30 2023 09:29:57
Niestety przepadł projekt postawienia na Rynku ,,Starego miasta" fontanny z iluminacjami. Nawet entuzjaści tego pomysłu, obecni na spotkaniu w dniu 28/09/2023r, który w komentarzach po wcześniejszym artykule o innowacyjnym pomyśle, uatrakcyjnienia tego miejsca, byli przeciwni bo...............................
W zebraniu w sprawie podziału funduszu sołeckiego, obecnych było 25 osób, spośród ponad 800 mieszkańców Białaczowa, uprawnionych do wypowiedzenia się i zagłosowania. Przypomnijmy- kwota do rozdysponowania to prawie 70 tys zł.
Fundusz na rok 2024, w drodze głosowania przeznaczono na:
-dokończenie inwestycji oświetlenia ulic Parczowskiej i Koneckiej
-monitoring na Rynku
-zakup białaczowskich flag
-zakup tablicy na obelisk por. Suskiewicza (za dawnym ośrodkiem zdrowia)
-dofinansowanie klubu LKS Białaczów


Prawdopodobnie było to ostatnie spotkanie związane z funduszem sołeckim, gdyż samorządy na pokrycie tych inicjatyw otrzymują tylko 17% z budżetu centralnego.
Gdyby jednak fundusze sołeckie musiały funkcjonować w przestrzeni obywatelskiej, widzimy potrzebę zmiany formuły głosowania, na przykład przez internet. Formuła dziś obowiązująca nie zdaje egzaminu, gdyż każdego roku uczestniczą te same osoby i są to najczęściej podwładni sprawujących w danej chwili ,,władzy" (pracownicy Urzędu, Radni).

Z.S