SYMBOLE GMINY BIAŁACZÓW
Dodane przez zbigniew dnia Wrzesie� 01 2023 16:32:13
HERB GMINY BIAŁACZÓWHerb gminy Białaczów przedstawia w polu błękitnym złoty monogram złożony ze splecionych ze sobą liter S M.
Monogram S M należy do Stanisława Małachowskiego, założyciela miasta Białaczów.

Motyw ,,SM" wystąpił na pieczęci miejskiej z 1789/91 roku. Prace nad obecną postacią herbu rozpoczęły się w 2012 i zlecono je heraldykowi Jerzemu Michcie. Początkowe projekty zakładały, że monogram będzie wpisany w godło chusty nałęcza, czyli herbu rodziny Małachowskich. Komisja Heraldyczna zaleciła jednak powrót do historycznego herbu miasta Białaczowa bez żadnych dodatków
.

FLAGA GMINY BIAŁACZÓW


Flagę Gminy Białaczów charakteryzuje podobieństwo graficzne do herbu ( monogram ,,SM") z niewielką różnicą tła. O ile w herbie dominuje tło w kolorze błękitnym, to na fladze powinien być kolor niebieski.
PIECZĘĆ GMINY BIAŁACZÓW
Ustanawia się trzy okrągłe pieczęcie o średnicy 36 mm, wyobrażające w polu pieczętnym godło herbu Gminy Białaczów z legendą majuskulną w otoku, rozdzieloną dwoma sześciopromiennymi gwiazdkami heraldycznymi.

Obecna postać herbu, flagi i pieczęci została ustanowiona przez Radę Gminy 30 października 2013 r. a szczegóły związane także z zasadami ich używania zawarte są w Dzienniku Urzędowym z roku 2013 poz. 4916.

Zbigniew Szpoton