Dla kogo ta droga i pobocza?
Dodane przez zbigniew dnia Sierpie� 01 2023 16:14:34
Najpewniej projektant przebudowy drogi w Wąglanach wywodzi się z samych Wąglan. Patrząc na realizację przebudowy odcinka drogi Białaczów-Wąglany, można odnieść wrażenie że projektantowi nie starczyło wyobrazni, a inspektorowi nadzoru woli, by stwierdzić że droga ta będzie służyć użytkownikom przez kilka lat (jak to w naszym kraju) a nie kilkanaście. Wprawdzie odcinek tej drogi przeznaczony jest dla pojazdów o całkowitej masie do 5 ton, ale z wyłączeniem autobusów. Już dziś auta osobowe wymijają się z należytą ostrożnością by nie urwać sobie lusterek, a co to będzie jak na drodze spotkają się z autobusem. Już strach sobie wyobrazić jak ominą się dwa autobusy. A co z przyszłością. Czy nie należy sobie zadać pytanie, co będzie jak na ten krótki odcinek (poważny skrót w drodze do i z Opoczna ) wjadą za zgodą zarządcy auta ciężarowe. Nie pomyślano o przyszłości tak jak w przypadku projektowania oczyszczalni ścieków. Kolejny negatywny aspekt tej przebudowy to szerokość poboczy i miejsc wjazdowych na posesje.

Jak można zauważyć na zamieszczonym zdjęciu. szerokość pobocza z jednej strony jest tak duża, że może tam swobodnie wjechać auto osobowe, z drugiej zaś, wykonuje się wjazdy na posesję, że auta osobowe właścicieli ( już to można zauważyć) swobodnie parkują prostopadle do osi jezdni. Stąd wzięła się nasza hipoteza, że projektant przebudowywanej drogi musi wywodzić się z Wąglan, albo jest ich mieszkańcem.

Powyższy artykuł podyktowany jest licznymi uwagami, jakie skierowano do naszej redakcji, z prośbą o publikację interwencji. Czy doczekamy się odpowiedzi od adresatów tych uwag?-wątpliwa sprawa

Zbigniew Szpoton.