Fundusz sołecki
Dodane przez zbigniew dnia Lipiec 20 2023 09:07:23
Do końca września 2023 roku, w każdym sołectwie powinny się odbyć spotkania mieszkańców w sprawie rozdysponowania przyszłorocznych funduszy sołeckich. Co to są fundusze sołeckie. W skrócie można powiedzieć że jest to wyodrębniony z budżetu gminy fundusz obywatelski, o którego sposobie wydatkowania decydują mieszkańcy. Aby być dysponentem tych środków, ,sołectwo, za pośrednictwem mieszkańców w ramach określenia własnych priorytetów, decyduje na co przeznaczyć środki finansowe .Tak więc to sami, podkreślamy, sami mieszkańcy, przeznaczają fundusz sołecki na inicjatywy i projekty inwestycyjne. Dlaczego podkreślamy słowo ,,sami"? Otóż dlatego że od wielu, wielu lat, ta sama grupa mieszkańców przy udziale pracowników Urzędu Gminy i wójta ,,sugerują" na co przeznaczyć dość spore środki. Padają sugestie by np wybudować chodnik czy zakupić oświetlenie uliczne. Owszem, jest to inicjatywa potrzebna, jednak trzeba pamiętać że to zadanie leży w gestii gminy. Jakie więc przedsięwzięcia mogą być realizowane z funduszu sołeckiego? Takie które wzbogacą infrastrukturę wiejską, poprawią warunki życia i funkcjonowania mieszkańców ( np zbudowanie lub wyremontowanie placu zabaw czy przystanku, zadbanie o estetykę wsi.) Przy obliczaniu wysokości środków finansowych na fundusz sołecki, decyduje algorytm odnoszący się do liczby mieszkańców w danym sołectwie. Proszę zauważyć że kwota funduszu sołeckiego dla Skroniny jest taka sama jak dla samego Białaczowa. W tym tym roku, to trzeba przyznać, środki na fundusz sołecki są dość spore. Zwracamy się niniejszym do mieszkańców o uczestnictwo w spotkaniach konsultacyjnych w sprawie przeznaczenia ,,swojego" funduszu sołeckiego. Nasz portal również jest otwarty na Wasze sugestie. My obiecujemy , że Wasze propozycje dostarczymy Waszym sołtysom. Poniżej przedstawiamy wysokości funduszy w poszczególnych sołectwach.


Ps. Piszący ten tekst, przez kilka lat uczestniczył w spotkaniach w sprawie rozdziału środków funduszu, jednak po którymś razie doszedł do wniosku ,że to nie ma nic wspólnego z demokracją, (liczyły się sugestie określone odgórnie). Podobną postawę zajął śp Andrzej Martyka, przypomnę , wieloletni radny naszej gminy.


1 Białaczów 69 725,80 zł
2 Kuraszków 24 892,11 zł
3 Miedzna Drewniana 51 248,46 zł
4 Ossa 18 895,69 zł
5 Parczów 39 046,45 zł
6 Parczówek 43 369,45 zł
7 Petrykozy 49 923,67 zł
8 Radwan 28 238,95 zł
9 Sędów 35 490,43 zł
10 Skronina 69 725,80 zł
11 Sobień 32 422,50 zł
12 Wąglany 39 325,35 zł
13 Zakrzów 26 286,63 zł
14 Żelazowice 37 373,03 zł
Łącznie 565 964,32 zł


Zbigniew Szpoton