BIAŁACZÓW MIASTEM
Dodane przez zbigniew dnia Marzec 07 2023 17:42:05
Na dzisiejszej Sesji Rady Gminy Białaczów ,Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie podjęcia procedury związanej z nadaniem miejscowości BIALACZÓW statusu MIASTA. Wkrótce rozpoczną się społeczne konsultacje w tym temacie. Zostanie też powołany roboczy zespół do przeprowadzenia najpierw konsultacji a potem technicznych procedur związanych z nadaniem miejscowości Białaczów praw miejskich. Ambitnym celem miejscowych władz, co zasługuje na pochwałę, jest zakończenie w możliwie szybkim czasie wszelkich procedur, po to by Białaczów z dniem 1 stycznia 2024 roku posiadał już prawa miejskie. Przypomnieć należy że wcześniejsze wymagania regulujące ubieganie się o przywrócenie praw miejskich, bądz nadanie statusu miasta, były długotrwale i nie zawsze kończące się pozytywnym efektem. Dzięki inicjatywie m.in. Wójta Gminy Żarnów, dr Krzysztofa Nawrockiego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, uprościło te wymagania wobec lokalnych społeczeństw. Tak więc przed nami ambitne cele, ale nie wiele czasu.
Jak już wcześniej pisałem, Białaczów nie należy do miejscowości ani rolniczych ani przemysłowych. Powinniśmy poprzez uzyskanie praw GMINY MIEJSKO-WIEJSKIEJ postawić m.in na rozwój turystyki (mając do tego wszelkie walory) , jako głównej gałęzi rozwoju społeczno-gospodarczego.

Miejscowość na prawach miejskich to:
*WIEKSZY PRESTIŻ
*ZASPOKOJENIE SENTYMENTÓW I AMBICJI MIESZKAŃCÓW
*MOŻLIWOŚĆ POZYSKANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH NA ROZWÓJ MIASTA I GMINY (dwa żródła)

Z góry też uprzedzam pytania związane z większymi kosztami zmian. Są znikome (nawet nie trzeba zmieniać dowodów osobistych) a wysokość podatków w dalszym ciągu będzie zależeć od włodarzy miasta i gminy.

TAK WIĘC DRODZY MIESZKAŃCY BIAŁACZOWA- SPEŁNIJMY POWINNOŚĆ WOBEC HISTORII.

Ps. Dziś w rozmowie telefonicznej z Panią Sekretarz Urzędu Miasta Radoszyce, (przypomnijmy-gmina Radoszyce uzyskała prawa miejskie w roku 2018) uzyskałem szereg pozytywnych informacji na temat statusu gminy miejsko-wiejskiej. Wspomnę tylko o dwóch dużych inwestycjach jakie powstały i powstają po tym jak Radoszyce stały się miastem. Powstał zalew, powstaje hotel. W planach jest także budowa amfiteatru.