Dodatek węglowy i dodatek energetyczny
Dodane przez zbigniew dnia Sierpie� 10 2022 10:50:41
W związku z chaosem informacyjnym , nie tylko w naszym środowisku, a związanym z przygotowywanymi przez Rząd dodatkami węglowym i energetycznym informujemy:
1. Dodatek węglowy przysługiwać będzie jednorazowo tym, którzy palą węglem.
2. Wysokość dodatku to kwota 3 tys zł
3. Ustawa o dodatku czeka na podpis Prezydenta, co zapewne stanie się za kilka dni
4.Wnioski będzie można pobrać przez internet lub w Urzędzie Gminy
5. Wniosek o dopłatę dodatku węglowego składa się do 30 listopada w Urzędzie Gminy
6. Warunkiem przyznania dodatku jest konieczność zgłoszenia zródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków (jeśli ktoś wcześniej zgłosił, nie ma konieczności ponownego zgłaszania)
7. Dodatek, który otrzymamy w formie finansowej, zwolniony jest z podatku i egzekucji

Podobnie się ma co do wsparcia energetycznego. Dodatek przysługiwać będzie tym, którzy ogrzewają swoje nieruchomości alternatywnym zródłem niż węgiel. Używający pelletu mają otrzymać 3 tys zł, oleju-2 tys zł, drewna 1 tys zł, gazu (LPG) 500 zł.
Pisząc mają otrzymać, mamy na dziś taką wiedzę, że ta ustawa jeszcze nie jest procedowana w Parlamencie.. Propozycję do ustawy przyjął Rząd, a najbliższe posiedzenie Sejmu ok połowy września.(WAKACJE POSŁÓW).
Procedury z otrzymaniem dodatku energetycznego zapewne będą analogiczne jak w przypadku dodatku węglowego. Tu, niestety ogrzewający alternatywnym zródłem do węgla, muszą uzbroić się w cierpliwość.

Z.S