Przywróćmy Strudze życie
Dodane przez zbigniew dnia Lipiec 26 2022 20:29:17

W związku z trwającymi pracami rewitalizacji zbiornika wodnego w centrum Białaczowa ( przyp. termin zakończenia prac-pazdziernik 2022r) przypomnę artykuł z roku 2019, o małej rzeczce zasilającej ów zbiornik, który potocznie nazywamy STRUGĄ.
,,Jak podaje Wikipedia ,,Struga – niewielki ciek uchodzący do rzeki, płynący wolno w terenie o małych deniwelacjach.
Struga w odróżnieniu od potoku płynie na terenie nizinnym. Charakteryzuje się spadkami do 2‰, a na obszarach o bardziej zróżnicowanej rzeźbie czasami więcej – do 5‰. Zlewnie strug, podobnie jak zlewnie potoków, nie przekraczają 100 km². Struga może wypływać zarówno ze źródła, jak i ze zbiornika wodnego, np. z jeziora. Nazwa "struga" jest nazwą oficjalną, występującą także w oficjalnych dokumentach dot. hydrologii, choć w języku potocznym strugi nazywane są po prostu rzeczkami lub małymi rzekami" Nasza Struga to mała rzeczka, która zasila rzekę ,,Wąglankę". Ale zanim znajdzie ujście, na odcinku ponad 2 km, dostarcza wodę do trzech zbiorników położonych w Białaczowie. Od zawsze ,,Struga" wywoływała moje zaciekawienie związane z jej początkiem. Białaczowska ,,Struga" wypływa ze zródła znajdującego się w okolicach miejscowości Zakrzów.

Czemu piszę o tej rzeczce? Myślę że warto by było w przyszłości opracować projekt właściwego wykorzystania białaczowskiej ,,Strugi" z naciskiem na jej początek czyli zródła. Dotarłem do źródełka, bardzo zamulonego i zanieczyszczonego przez rozkładającą się florę. Po minimalnym oczyszczeniu miejsca, skąd wypływa ,,Struga", ujrzałem na powierzchni wody pęcherzyki powietrza. To znak że jest to jednak zródło. Od samego początku rzeczki aż do końca brak jest jakiejkolwiek regulacji, a tym samym nasza ,,Struga" pokonuje meandry związane z porośniętym korytem."
Niniejszym zwracam się z sugestią do Rady Sołeckiej by część funduszy przeznaczyć na udrożnienie koryta Strugi, bo może się tak stać że oto będziemy mieć piękny, odnowiony zbiornik, tylko bez wody. Proszę wziąć pod uwagę że z każdym rokiem będziemy przezwyciężać suszę hydrologiczną.

Zdjęcie pierwsze przedstawia miejsce początku (zródło),drugie zaś stan regulacji koryta rzeczki przy ul. Sobieńskiej.

Ps. Informacja dla młodszego pokolenia.W latach osiemdziesiątych (ubiegłego wieku) władze gminne przeprowadziły akcję oczyszczenia pierwszego ze stawów, zasilanych przez ,,Strugę". Powstało naturalne kąpielisko. Była frajda. A zimą?-naturalne lodowisko.,, Dawniej jakoś inaczej się żyło i się wszystkim chciało"

Zbigniew Szpoton