Ludzie tworzą historię
Dodane przez zbigniew dnia Czerwiec 22 2022 16:58:38
Ta przydrożna figurka przy ulicy Parczowskiej w Białaczowie, jedna z kilkunastu w naszej gminie, powstała a właściwie zbudowali ją nasi pradziadowie, zaraz po powstaniu styczniowym. Przetrwała burze wojenne i okres komunizmu. Zbudowano ją na bazie ówczesnych możliwych materiałów budowlanych a więc kamienia i gliny. Osadzona na kamienistym podłożu, z upływem czasu, traciła stabilność i przechylała się w kierunku południowym. Pani Maria Wierzbicka wraz ze swym mężem Grzegorzem, właściciele nieruchomości sąsiadującej z figurką, postanowili zainteresować tym problemem służby gminne i wojewódzkie. Z pisma Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dowiedzieli się że jest to obiekt wpisany w rejestr zabytków, i podlega on (po wizycie przedstawicieli Konserwatora) specyficznym renowacjom ( tu wymieniono szereg zaleceń konserwatorskich). Państwo Wierzbiccy, nie widząc w piśmie od Konserwatora Zabytków przeciwskazań ani zakazów renowacji figurki, wzięli sprawy w swoje ręce. Zakupili niezbędny materiał budowlany, zamówili ogrodzenie, ale z każdą następną czynnością przychodziła obawa. Naruszenie ubytku fundamentu groziło zawaleniem cokołu. W tym momencie z pomocą pojawiają się sąsiedzi Państwa Wierzbickich. Pan Jan Kwaśniewski dostarczył rusztowanie, Pan Wiesław Światek pasy do zabezpieczenia cokołu, deski do zrobienia tzw ,,gorsetu" Panowie Piotr Watychowicz i Wojciech Papiernik, także mieszkańcy ulicy Parczowskiej, dołączają do grupki ,,konserwatorów" . Po wymianie spostrzeżeń i doświadczeń, przystąpiono, krok po kroku do prac rewitalizacyjnych , które przypominały prace saperskie. Centymetr po centymetrze figurka prostuje się, by w końcu osiągnąć pion. Kolejne czynności polegały na usztywnieniu cokołu. Nieopisaną radość z wykonanej, zgodnie z zaleceniami Konserwatora Zabytków, rewitalizacji figurki, dopełniła społeczna zbiórka pieniędzy mieszkańców ulicy Parczowskiej, w celu rekompensaty poniesionych kosztów przez Państwo Marię I Grzegorza Wierzbickich.
Dziękując społeczeństwu z ul. Parczowskiej, za tak cenną inicjatywę, zacytuję słowa Pani Marii Wierzbickiej po zakończeniu prac. ,,TRWAJ FIGURKO-BO JESTEŚ HISTORIĄ"Państwo Maria i Grzegorz Wierzbiccy, za pośrednictwem EKG-Białaczów, składają podziękowania za wsparcie i okazaną pomoc Panu Andrzejowi Dworakowi za nieodpłatne zrobienie ogrodzenia wokół figurki, oraz Panu Jarkowi Skalskiemu za użyczenie wsporników do konstrukcji budowli oraz wszystkim mieszkańcom ulicy Parczowskiej za okazaną solidarność.

Zbigniew Szpoton