Oszczędzajmy wodę
Dodane przez zbigniew dnia Maj 24 2022 10:57:28

Jak co roku o tej porze przypominamy temat związany z wodą, a właściwie z prognozą jej deficytu.

Zdaniem klimatologów, klimat w Polsce w kolejnych latach będzie dążył do dwóch pór roku. Chłodnej pory deszczowej bez mrozów i śniegu oraz suchej, gorącej. Kryzys klimatyczny najbardziej odczują polscy rolnicy i bezpośredni konsumenci. Regionem, który może najbardziej odczuć te zmiany jest województwo łódzkie (w naszym regionie występuje największy deficyt wody). Nie sprzyja nam nizinne ukształtowanie terenu. Na tych terenach deszcz pada rzadziej. A jeżeli deszczu będzie mało, to może dojść do suszy hydrogeologicznej, czyli obniżenia się lustra wód podziemnych. Dlatego już od dziś my wszyscy, musimy się nauczyć dbania o środowisko, racjonalne gospodarowanie wodą.
Niniejszym felietonem sugeruję by władze naszej gminy , nie czekając na kolejne upalne lato ,zajęły się problemem racjonalnej gospodarki wodą. Proponuję by radni z Komisji Rolnictwa opracowali program mający na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa w tym zakresie poprzez:

*publikacje informujące o problemie
* wydanie zaleceń o konieczności montażu wodomierzy w gospodarstwach domowych
*sporządzenie raportu o stanie studni przydomowych
*organizację konkursu mającego na celu upowszechnienie recyklingu wody
*zachęcanie do tworzenia zbiorników wód deszczowych
*wydanie zaleceń zakazujących korzystanie wody pitnej do podlewania ogródków , trawników i działek


Jeśli już od teraz nie zaczniemy oszczędzać i świadomie gospodarować wodą, to za lat kilka, woda stanie się dobrem luksusowym.

Ps. Przy okazji tego apelu, zwracamy się z sugestią do Rad Sołeckich by część środków przeznaczyć na ratowanie znajdujących się na naszym terenie zródeł , czystej, niczym nie skażonej wody. Takie zródełka znajdują się m.in. w okolicach Zakrzowa, a jedno z nich zasila naszą strugę, która z kolei ma zasilać rewitalizowany zbiornik w centrum Białaczowa. Na zdjęciu bardzo zarośnięte i wysychąjące zródło Strugi.

Zbigniew Szpoton