Dodatek osłonowy
Dodane przez zbigniew dnia Stycze 14 2022 18:04:25
Z uwagi na niejasności , a także brakiem informacji na stronie Urzędu Gminy w sprawie DODATKU OSŁONOWEGO informujemy:
W związku ze wzrostem kosztów energii, gazu i żywności Sejm przyjął ustawę o tzw. DODATKU OSŁONOWYM. Przysługiwać on będzie (każdemu domostwu, rodzinie) od stycznia br. pod pewnymi warunkami:
1.Trzeba pobrać z Urzędu Gminy lub Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wniosek, wypełnić i złożyć w UG Białaczów.
2.Dochód na prowadzącego jednoosobowe gospodarstwo domowe nie może przekroczyć 2100zł
3.Dochód dla wieloosobowego gospodarstwa nie może przekroczyć 1500 zł (na jedną osobę)
UWAGA! Składając wniosek do końca stycznia br wpisujemy do wniosku dochód osiągnięty przez wszystkich członków rodziny w 2020roku
Ci którzy nie zdążą w tym terminie mogą złożyć wniosek do końca pazdziernika br pod warunkiem wskazania we wniosku dochód osiągnięty w roku 2021.
4. We wniosku należy podać numer konta bankowego na które zostanie przelany dodatek osłonowy.

WYSOKOŚĆ DODATKU uzależniony jest wiec od dochodu na jednego członka rodziny i ma wynieść :
400 zł- gospodarstwo jednoosobowe
600 zł- gospodarstwo 2-3 osobowe
850 zł- gospodarstwo 4-5 osobowe
1150 zł -gospodarstwo 6 i więcej osobowe

Dodatek osłonowy przyznawany będzie także tym gospodarstwom które przekroczyły kryterium dochodowe i będzie pomniejszone o kwotę tego przekroczenia .

I jeszcze jedna uwaga. Można ubiegać się o zwiększony dodatek jeśli do końca grudnia 2021r zgłoszono w ewidencji gminnej zródło ogrzewania domu ( piece co, piece kaflowe, kominki etc.) Dodatek do dotatku moze wynieść od 100 do 300 zł na gospodarstwo.

PROSZĘ ZAPAMIETAĆ- DODATEK PRZYSŁUGUJE NA RODZINĘ A NIE NA OSOBĘ I JEST WYPŁACANY RAZ W ROKU.

UWAGA. Dane podane powyżej pochodzą z dostępnych internetowych zródeł i własnej interpretacji. O szczegóły prosimy pytać w Urzędzie Gminy.

Dyskusyjna i otwarta jest wciąż sprawa wyliczania dochodu na osobę ,ale o tym napiszę jak pozyskam więcej szczegółowych interpretacji.

Zbigniew Szpoton