Konsultacje społeczne czyli Nihil novi
Dodane przez zbigniew dnia Wrzesie� 28 2020 16:39:55

Z dziennikarskiego obowiązku informuje że we wtorek 29 września 2020r o godz 18, w świetlicy w Białaczowie odbędzie się zebranie mieszkańców Białaczowa, którego celem jest dyskusja na temat dyspozycji funduszu sołeckiego.
Z obywatelskiego obowiązku poddaję pod rozwagę propozycje podziału funduszu:
1. Fragmentaryczne odtworzenie i udrożnienie koryta ,,Strugi"
Uzasadnienie: Z uwagi na obniżający się poziom wód gruntowych oraz mając na uwadze perspektywiczną inwestycję gminną wokół zbiornika wodnego do której dopływa ,,Struga" proponuję już dziś zająć się udrożnieniem zródła, skąd bierze początek ta lokalna rzeczka, oraz udrożnienie jej koryta.

2.Dofinansowanie instalacji oświetlenia wokół boiska piłkarskiego
3. Dofinansowanie działalności LKS- Białaczów
Uzasadnienie: W ostatnim okresie obserwujemy dość duże zaangażowanie młodzieży i działaczy w ponowny rozwój Ludowego Klubu Sportowego. Wraz z zaangażowaniem odnotowujemy sukcesy młodych adeptów piłkarskich jak i sekcji seniorskiej. Nie pozwólmy zgasić ich zaangażowanie.

Ps. Przez kilka ostatnich lat uczestniczyłem w podobnych spotkaniach. Przebieg jak i realizacja zawsze przebiegają podobnie. Obecność mieszkańców wydaje się tu zbyteczna, bo referująca temat funduszu sołeckiego, przedstawia swoje priorytety i wokół nich odbywa się dyskusja i głosowanie kilkunastu (ciągle tych samych) osób. Żadna z moich propozycji nie doczekała się uznania a już nie wspomnę o realizacji. Zwracam też uwagę na to by czerpać wzorce od innych, którzy w sposób odpowiadający wymogom czasowym i technologicznym przeprowadzają konsultacje społeczne na temat podziału środków z funduszu sołeckiego czy budżetu obywatelskiego za pomocą INTERNETU.Zbigniew Szpoton