AD VOCEM-Zasłużony dla Gminy Białaczów
Dodane przez zbigniew dnia Maj 06 2019 17:27:19
Artykuł przedstawiający sylwetkę Jana Bielskiego w galerii ,,Zasłużony dla gminy Białaczów" dostarczył niespodziewanych reakcji czytelników. Wspominając ,,gminnego fotografa" zamierzałem przywołać wspomnienia wśród starszych mieszkańców, a młodemu pokoleniu przybliżyć postać człowieka, dzięki któremu wspomnienia te nie zaginęły i myślę nie zaginą. Największą poczytnością artykuł cieszył się na jednym z portali społecznościowych i pobił rekord oglądalności i udostepnień. Przy tym posypały się bardzo miłe komentarze na temat bohatera artykułu, pytania i niespodziewane sugestie. Wielu z Was sugerowało by Panu Jankowi w dowód wdzięczności ufundować pomnik. Padła propozycja by powołać w tym temacie społeczny komitet. Inni pytali gdzie znajduje się mogiła i czy samodzielnie można zaopiekować się bardzo skromnym grobem. Bardzo dużo zapytań dotyczyło samej inicjatywy ,,Zasłużony dla gminy Białaczów" Spieszę więc z odpowiedziami.

1. Nasza Redakcja popiera inicjatywę powołania społecznego komitetu budowy pomnika Pana Jana Bielskiego
2.Mogiła JB znajduje się od strony płn-zachodniej cmentarza w Białaczowie, w części przeznaczonej do pochówku pensjonariuszy dawnego Domu Pomocy Społecznej .

3,,.Zasłużony dla gminy Białaczów" to nasza inicjatywa./czytaj więcej/Rozszerzona zawartość newsa
Inicjatywa dotyczy wyróżniania osób zasłużonych dla gminy honorowym odznaczeniem o nazwie ,,Zasłużony dla gminy Białaczów”. Projekt medalu, jaki zamieszczamy powyżej jest wybranym i nagrodzonym w drodze konkursu ogłoszonego przez naszą redakcję. Zwycięzcą a jednocześnie autorem graficznego projektu medalu jest mieszkaniec gminy Pan Ireneusz Reszelewski .Medal ma pozostać w swych założeniach odznaczeniem honorowym, nadawanym przez władze gminne. Kandydaci do odznaczeń mogą być przedstawiani przez każdą osobę, jednak weryfikacją kryteriów zajmować się będzie społeczna kapituła medalu. W skład kapituły powinni wchodzić: po jednym przedstawicielu Rady gminy i Wójta gminy Białaczów, oraz 3 społecznych członków. Każda osoba odznaczona medalem ,,Zasłużony dla gminy Białaczów” automatycznie będzie nowym członkiem honorowym kapituły” Członkowie tzw kapituły opracują formę statutu w którym zawarte będą szczegółowe kryteria przyznawania medalu.

Propozycję wdrożenia w życie naszej inicjatywy przedstawiłem w styczniu 2015 roku ówczesnemu przewodniczącemu Rady Gminy. Opracowałem założenia i regulamin przyznawania tego honorowego odznaczenia. Niestety, głosami członków komisji kultury, inicjatywa nie została zaakceptowana.
Przypomnę iż w naszej galerii ,,Zasłużony dla gminy Białaczów" znaleźli się:
1.Pan Czesław Biernacki
2.Pan Andrzej Martyka
3.Państwo Krystyna i Waldemar Józwikowie
4.Pan Jan Bielski


Zbigniew Szpoton