Prośba o pomoc
Dodane przez zbigniew dnia Sierpie 20 2018 10:28:11

Do Redakcji EKG nadszedł list od Pani Moniki z Warszawy z prośbą o pomoc w odnalezieniu miejsca pochówku Marianny Gwadery. List w całości publikujemy, tym samym zwracając się do Państwa z prośbą o przekaz tych szczegółowych danych starszemu pokoleniu. Może ktoś, coś?!

Dzień dobry,
Serdecznie proszę o pomoc w poszukiwaniach rodzinnych. Chciałabym odnaleźć grób siostry mojego pradziadka Marianny Gwadery z domu Karykowskiej.
Marianna Karykowska wyszła za mąż w 1919 roku w Białaczowie za Józefa Gwaderę mieszkającego w Miedznej Murowanej. Prawdopodobnie mieli córkę Helenę urodzoną w 1923 i syna Władysława urodzonego w 1928. Józef Gwadera zmarł 17 marca 1945 roku w Miedznej Murowanej, chorował na nerki. Byłam w Miedznej Murowanej w nadziei, że odnajdę dzieci lub wnuki Józefa i Marianny Gwaderów. Niestety Pan Jan Gwadera urodzony jeszcze przed wojną nie pamięta takiej rodziny. Rozmawiałam z kilkoma osobami z rodu Gwaderów, ale nie uzyskałam żadnej informacji o Mariannie Gwaderze, wdowie po Józefie i jej dzieciach. Na cmentarzu w Białaczowie nie znalazłam ich grobów. Znalazłam tylko grób siostry Józefa Gwadery – Weroniki i jej męża Stanisława Kwaśniewskiego. Pozostałe rodzeństwo Józefa Gwadery to siostra Józefa Gwadera, która wyszła za mąż za Jana Adamusa i prawdopodobnie zamieszkała we wsi Sobień oraz brat Albin Gwadera, który ożenił się w Kazimierzu Biskupim i tam mieszkał. Wydaje się, że Józef Gwadera mieszkał w Miedznej Murowanej na ojcowiźnie, przy założeniu, że jego siostra Józefa zamieszkała u męża Stanisława Kwaśniewskiego. Nie udało mi się ustalić, na której posesji mógł mieszkać Józef Gwadera.
W spisach mieszkańców Miedznej Murowanej z roku 1940 znajdujących się w Archiwum w Kielcach nie ma poszukiwanej przez ze mnie rodziny. Księgi meldunkowe z tych lat nie zachowały się, a w USC Białaczów nie ma aktu zgonu Marianny Gwadery z domu Karykowskiej. Z aktu zgonu Józefa Gwadery wystawionego w 1945 w Białaczowie dowiedziałam się, że zgon zgłosili Franciszek Wilk i Marcin Kwaśniewski, prawdopodobnie sąsiedzi. Józef Gwadera był synem Andrzeja i Anastazji z Jędrzejewskich, urodził się i zmarł w Miedznej Murowanej, co

(czytaj więcej)

Rozszerzona zawartość newsa
wynika z jego aktu zgonu, ślubu i urodzenia, które posiadam.
Ojciec Józefa Andrzej Gwadera urodził się w Radwanie w domu nr 24 w 1853, prawdopodobnie zamieszkał w Miedznej Murowanej po ślubie z Anastazją Jędrzejewską, czyli w domu rodzinnym żony. Ponieważ w Miedznej Murowanej najstarsi mieszkańcy nie pamiętają poszukiwanej przeze mnie Marianny i jej dzieci to przyszła mi do głowy myśl, że może po śmierci męża zamieszkała, w którejś z okolicznych wsi. Na stronie Białaczowa znalazłam spis sołtysów. Zależałoby mi na rozmowie z Panem sołtysem z Radwanu – Andrzejem Gwaderą i Parczowa – Henrykiem Gwaderą,
Być może w Miedznej Murowanej mieszkają potomkowie Weroniki i Stanisława Kwaśniewskich, albo ktoś z rodu Anastazji Jędrzejewskiej, kto mógłby wiedzieć co stało się z Marianną Gwaderą i jej dziećmi po śmierci Józefa Gwadery.
Serdecznie proszę o kontakt telefoniczny( 602 712 334) lub mailowy [email protected] gmail.com osoby, które zechciałyby pomóc mi w poszukiwaniach Marianny Gwadery.
Pozdrawiam
Monika Świniarska z Warszawy