Informacja
Dodane przez zbigniew dnia Sierpie 02 2018 18:58:50
W piątek 03 sierpnia o godz 18,30 w świetlicy w Białaczowie, odbędzie się zebranie mieszkańców na które zaprasza sołtys tej miejscowości.Dalej zaproszenie zawiera informację iż na spotkaniu omówione zostaną bieżące sprawy a także temat wykorzystania ,,funduszu sołeckiego" Niniejszą informacją Redakcja,, EKG-Białaczów" zaprasza wszystkich którzy mają ciekawy pomysł jak wykorzystać niewielkie środki pod nazwą ,,fundusz sołecki. Z dotychczasowych ,,tradycji " nie tylko białaczowskich ,część tych niewielkich środków, sołtysi za zgodą kilku osób uczestniczących w zebraniu przeznaczali na remonty chodników. My chcielibyśmy przypomnieć mieszkańcom poszczególnych sołectw iż remonty dróg i chodników należą do zadań gminy.Tak więc zapraszamy. Przynieście ze sobą na zebranie ciekawe propozycje czy pomysły.

Z.S