Dymisja Dyrektor Szkoły Podstawowej w Białaczowie
Dodane przez zbigniew dnia Marzec 09 2018 15:07:05
Na dzisiejszej sesji Rady Gminy jedną z omawianych kwestii była ocena pracy Dyrektor Szkoły Podstawowej w Białaczowie w kontekście skargi jaką złożyła Rada Rodziców do Kuratorium Oświaty, Rady Gminy i Wójta Gminy Białaczów. Skarga zawierała opis nieprawidłowości merytorycznych jak i pedagogicznych, jakich w odczuciu rodziców ,dopuszczała się Pani Dyrektor. Pokłosiem, tej trwającej już od kilku tygodni, nieprzyjemnej atmosfery w podstawówce, było złożenie dziś, na ręce organu założycielskiego jakim jest Wójt Gminy, rezygnacji z pełnienia funkcji Dyrektora szkoły przez Pania Beatę Piotrowską. Dymisja została przyjęta. Do najbliższego konkursu na obsadę zwolnionego wakatu, funkcje pełniącego obowiązki Dyrektora Szkoły sprawować będzie Pani Małgorzata Kocemba.

Z.S.