SZKODA ?!
Dodane przez zbigniew dnia Listopad 28 2017 10:23:10

Na stronie internetowej Urzędu Gminy Żarnów, ale nie tylko, w ostatnim okresie ukazały się ogłoszenia kierowane do osób fizycznych (mieszkańców gminy)o możliwości składania wniosków na instalacje w ich domostwach ekologicznych urządzeń do wytwarzania energii cieplnej. Wielu mieszkańców po konsultacji z doradcami zdecydowało się na inwestycje, z uwagi na bardzo duże dopłaty z Funduszu Ochrony Środowiska, (do 85% całej inwestycji) ale także z uwagi na wzrastające koszty tradycyjnego wytwarzania ciepła.A oto treść ogłoszenia"

,,Informujemy, że Gmina Żarnów w styczniu 2018 r. zamierza wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na montaż kotłów na biomasę, instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła.
Planowane do montażu kotły na biomasę muszą spełniać wymagania 5 klasy emisji, a orientacyjny koszt kotła wraz z montażem szacuje się na poziomie 15 000,00 zł brutto.
Orientacyjny koszt instalacji fotowoltaicznej (3,0 kW) wraz z montażem szacuje się na poziomie 20 000,00 zł brutto.
Orientacyjny koszt kolektorów słonecznych wraz z montażem szacuje się na poziomie 12 000,00 zł brutto.
Orientacyjny koszt pompy ciepła wraz z montażem szacuje się na poziomie 55 000,00 zł brutto.

Wg posiadanych przez nas na dzień dzisiejszy informacji, orientacyjny udział osób fizycznych w składanym wniosku wynosić będzie około 15 % wartości inwestycji netto + należny podatek VAT od całości instalacji. Koszty te mogą ulec zmianie.
"

Wprawdzie nasi urzędnicy gminni zamieścili ogólną informację o możliwości składania wniosków, ale odzewu czy reakcji naszych mieszkańców nie ma. Rodzi się zatem pytanie. Czy to mała skuteczność urzędników, sołtysów, w dotarciu z informacją do potencjalnych beneficjentów, czy też faktyczny brak zainteresowania mieszkańców. Trudno mi znależc uzasadnienie dlaczego mieszkaniec naszej gminy nie zechciałby zainstalować w swoim gospodarstwie choćby kolektory słoneczne, podgrzewające wodę w domu, płacąc tylko 1700 zł, kiedy całkowity koszt takiej instalacji wynosi 12.000 zl. SZKODA?!.Może nasi czytelnicy mają inne zdanie?