Konsultacje społeczne
Dodane przez zbigniew dnia Czerwiec 02 2017 20:03:46
Zarządzeniem Wójta Gminy Białaczów z dnia dzisiejszego rozpoczynają się społeczne konsultacje w sprawie zmiany nazwy ulicy K. Świerczewskiego i nadania nazwy nowej ulicy w Białaczowie, prowadzącej w stronę Zakrzowa. Konsultacje trwać będą do dnia 18 czerwca (włącznie) i polegać będą na przesyłaniu swoich propozycji na druku opracowanym przez UG w Białaczowie drogą mailową lub pocztową.(druki dostępne również na naszej stronie w zakładce ,,Download" lub pod artykułem,,Ulica Zygmunta Broel Platera czy ulica Spokojna". Zwracamy się tym samym do naszych czytelników z prośbą, by wziąć czynny udział w konsultacjach. Redakcja ,,EKG-Białaczów" przychyla się do wniosku byłych spadkobierców i ich pełnomocnika by ulicę K. Świerczewskiego przemianować na ulicę Zygmunta Platera. O zasługach Zygmunta Platera pisaliśmy we wcześniejszych artykułach. Warto też zwrócić uwagę że dotychczasowa ulica K. Świerczewskiego to ciąg komunikacyjny prowadzący do Petrykóz ,w której to miejscowości hrabia wybudował linie kolejową wraz z dworcem, tartak i cegielnię. Na temat propozycji nazwy nowej ulicy czekamy na Wasze typy. Propozycje prosimy przedstawiać w komentarzach poniżej artykułu. Zobowiązujemy się w Waszym imieniu przedstawić je (propoyzcje nazwania nowej ulicy) Radzie gminy Białaczów.


FORMULARZE I ZAŁĄCZNIKI

Formularz zgłoszeniowy

ZałącznikiRaedakcja ,,EKG-Białaczów''