I ja tam byłem-czyli fragmenty z protokołu XXI i XXII Sesji
Dodane przez zbigniew dnia Marzec 31 2017 17:08:12

Poniżej przedstawiam zapisy z protokołów XXI i XXII sesji na których zabierałem głos w sprawach według mnie istotnych, jeśli chodzi o rozwój gminy. Przy okazji przypominam iż posiedzenia Rady Gminy są otwarte dla mieszkańców i każdy może bezpośrednio lub za posrednictwem radnych zabrać głos lub wyrazić opinie.

,,Mieszkaniec Białaczowa Z. Szpoton – zabierając głos poruszył kwestię oświaty, poinformował że gminę nie stać na prowadzenie takiej ilości placówek oświatowych, co wynika z danych ewidencji ludności, ile dzieci będzie w szkołach w latach następnych, wyjaśnił że sąsiednia Gmina Żarnów utrzymuje tyko dwie szkoły na swoim terenie. Poinformował, że jeśli chodzi o kwestię oświaty to brakowało mu dyskusji merytorycznej i informacji co się stanie z nauczycielami z Gimnazjum jak już zostanie wygaszone. Następnie Pan Z. Szponton poruszył temat świetlic wiejskich mówiąc, że Gmina traktuje świetlice jako miejsce do zarabiania pieniędzy. Świetlice powinny być otwarte dla mieszkańców. W dalszej części poruszył temat reaktywowania Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Gminy Białaczów i poprosił obecnych o pomoc w tej sprawie. Następną istotną rzeczą o której mówił Pan Z. Szpoton jest infrastruktura turystyczna. Stwierdził, że Urząd nie ma pomysłu jak ożywić turystykę w Gminie Białaczów. Istotną sprawą zdaniem mieszkańca Białaczowa jest również zastanowienie się nad poszerzeniem aglomeracji Białaczów o miejscowość Zakrzów.
Przewodniczący Rady Z. Prusek – podziękował za zabranie głosu i poruszenie tak istotnych nformacji przez mieszkańca Białaczowa Pana Zbigniewa Szpotona.
Radna E. Lasota – zabierając głos oznajmiła, że w sprawie polityki oświatowej Gminy jest potrzebna debata społeczna. Wyraziła swoje zadowolenie ze słów mieszkańca Białaczowa Pana Z. Szpotona, poinformowała, że takich wizji mieszkańców nam potrzeba.
"

Rozszerzona zawartość newsa

,,Mieszkaniec Białaczowa Z. Szpoton – poinformował o spotkaniu dotyczącym dalszych losów LKS Białaczów, mówił, że Gmina robi wszystko, żeby ratować Klub, ale nie ma młodych ludzi, którzy chcieliby grać. Poprosił, żeby zastanowić się nad stypendiami lub wynagrodzeniem dla tych młodych sportowców."