Bezrobocie w naszej gminie maleje
Dodane przez zbigniew dnia Lipiec 07 2015 12:32:01
Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie podaje że liczba bezrobotnych w gminie Białaczów wynosi na koniec czerwca 2015r 395 osób i spadła od kwietnia o 33 osoby a od początku tego roku o 66 osób.
W tej ilości bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Opocznie 199 (spadek od kwietnia o 25 a od stycznia 2015 r o 61) stanowią kobiety.

Osoby do 30 roku życia to liczba -108 (spadek o 15 a od początku roku o 25)

Osoby powyżej 50 roku życia-103 (spadek o 28 a od stycznia tego roku o 32)

Długotrwale bezrobotni -214 (spadek o 30 osób a od początku roku o 44 osoby)

Nadal jednak po gminie Drzewica, gdzie liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 100 osób, zajmujemy przedostatnie miejsce spośród wszystkich gmin powiatu opoczyńskiego, gdzie bezrobotnych jest najwięcej. W dalszym ciągu, będę trwał przy mojej wizji uzdrowienia sytuacji na rynku pracy w naszej gminie czyli stawiania na INFRASTRUKTURĘ W TURYSTYCE I REKREACJI