Turniej.
Dodane przez Piotr Kolczynski dnia Marzec 10 2009 22:08:44
3 marca 2009 r w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej Wąglany odbyły się eliminacje gminne OTWP zorganizowane przez Zarząd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Białaczowie oraz Komendę Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie. Patronat nad turniejem sprawował Wójt Gminy Białaczów Jan Jóźwik.
Turniej ten corocznie w Gminie Białaczów cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród młodzieży szkolnej: szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponad gimnazjalnych . Fakt ten sprawia, że kierownictwo ruchu strażackiego Gminy Białaczów zarówno z władzami gminy przywiązuje dużą wagę do zaspokojenia dążeń i oczekiwań młodzieży . Stowarzyszenia osp działające w strukturach Związku Ochotniczych Straży Pożarnych rozumieją swoją niebagatelną rolę w aktywizacji młodzieży wiejskiej , którą wypełniają najlepiej z pośród innych nielicznych organizacji działających na naszym terenie.
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej jak również rozgrywane konkursy plastyczne o tematyce przeciwpożarowej służą edukacji młodzieży w dziedzinie prawidłowych zachowań w obliczu sytuacji zagrożenia. Kształtują prawidłowe obywatelskie postawy wobec zagrożeń i klęsk żywiołowych i ekologicznych .
Podobnie jak w latach ubiegłych eliminacje szkolne OTWP w Gminie Białaczów zostały poprzedzone 4 godzinnymi szkoleniami przeprowadzonymi w 5-ciu szkołach przez wyznaczonych i przygotowanych merytorycznie członków Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Białaczowie(Andrzej Urbańczyk, Jan Wiktorowicz i Stanisław Szczegielniak).
Do turnieju przystąpiło 200 uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. Zacięta rywalizacja i wyrównany poziom zmuszał niejednokrotnie do przeprowadzania dogrywek w celu wyłonienia najlepszych. W wyniku eliminacji szkolnych wyłoniono 10 uczniów, po 2 z każdej szkoły do eliminacji gminnych .

"...czytaj więcej"

Informacja : UG Białaczów.
Rozszerzona zawartość newsa
1. Szkoła Podstawowa w Petrykozach :
- Bartłomiej Wijata
- Jakub Baran
2. Szkoła Podstawowa Miedznej Drewnianej
- Magdalena Zięba
- Paweł Bednarczyk
3. Szkoła Podstawowa w Skroninie
- Mateusz Dembiński
- Karol Górski
4. Szkoła Podstawowa w Białaczowie
- Bartosz Konecki
- Sebastian Brzeski
5. Gimnazjum w Białaczowie
- Kamil Jędrasik
- Michał Kłosek

Do turnieju w kategorii szkół ponad podstawowych przystąpił również faworyt do tytułu Mistrza Polski w tej dziedzinie Emil Wydra . Gmina Białaczów może poszczycić się tym, że już dwukrotnie Emil reprezentując ją, zdobył tytuł Mistrza Polski w tym turnieju.
Przewodniczącym komisji sędziowskiej eliminacji gminnych z ramienia PSP był kpt. Andrzej Urbańczyk a z Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Białaczowie Komendant Jan Wiktorowicz i Sekretarz Zarządu Stanisław Szczegielniak.
Pierwszy pisemny etap wyłonił sześciu finalistów . W grupie uczniów szkół podstawowych byli to Jakub Baran, Bartosz Konecki i Paweł Bednarczyk natomiast w kategorii gimnazjalistów Kamil Jędrasik i Michał Kłosek. W kategorii szkół ponadpodstawowych Emil Wydra.
O ostatecznych wynikach zadecydowały odpowiedzi ustne . W finale najlepszymi okazali się : w grupie szkół podstawowych - Jakub Baran , w grupie gimnazjum - Kamil Jędrasik a w grupie szkół ponad podstawowych - Emil Wydra. Tym samym zakwalifikowali się do eliminacji powiatowych.
Uczestnicy turnieju uhonorowani zostali okazjonalnymi dyplomami. Dla wszystkich 10 uczestników eliminacji gminnych Wójt Gminy Białaczów ufundował i wręczył atrakcyjne nagrody, podziału których tradycyjnie dokonała sama młodzież .Pierwszeństwo w wyborze nagród podyktowane było kolejnością zajmowanych miejsc .

W tym samym dniu również w świetlicy OSP Wąglany odbył się finał eliminacji gminnych konkursu plastycznego o tematyce przeciw pożarowej „Zapobiegajmy pożarom”.
Konkurs przeprowadzony został w 3 grupach wiekowych:
1. Szkoła podstawowa - klasy I-III
2. Szkoła podstawowa - klasy IV-VI
3. Gimnazjum

Do eliminacji gminnych wpłynęło 50 prac plastycznych. Komisja sędziowska utworzona z nauczycieli-przedstawicieli poszczególnych szkół w grupie I-ej (klasy I-III) wyróżniła prace: Małgorzaty Popławskiej - Sz.P. Petrykozy, Marcina Kamińskiego – Sz. P. Skronina, Bartosza Wilka – Sz. P. Miedzna Drewniana, Wiktorii Kacprzak – Sz. P. Białaczów i pracę Adama Owsińskiego ze Sz. P. w Petrykozach
W grupie II-ej (klasy IV-VI) komisja wyróżniła prace: Przemysława Owsińskiego – Sz. P. Petrykozy, Ireneusza Reszelewskiego- Sz. P. Białaczów, Urszuli Maćkowskiej –Sz. P. Białaczów, Pawła Karbownika – Sz. P. Skronina i Marka Pankiewicza ze Sz. P. Białaczów.
W grupie gimnazjum nagrodzone zostały Kamila Dolot i Chałubińska Magdalena .

Autorzy najlepszych prac konkursu plastycznego również zostali nagrodzeni przez Wójta Gminy Białaczów okolicznościowymi dyplomami oraz atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi.

O kulinarne zabezpieczenie turnieju tradycyjnie postarała się firma „Pekar” z Białaczowa. Zarząd Gminny ZOSP RP w Białaczowie składa serdeczne podziękowania dla Alicji Milcarz właścicielki piekarni „Pekar” za zrozumienie społecznej roli ruchu strażackiego i coroczne wspieranie ich działań.

Sekretarz Zarządu Oddz. Gminnego ZOSP RP
w Białaczowie
Stanisław Szczegielniak