SPOTKANIE STOWARZYSZENIA
Dodane przez Teresa dnia Stycze 21 2009 23:18:13
SPOTKANIE STOWARZYSZENIA Wszystkich zwolenników i zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Gminy Białaczów zapraszamy na spotkanie dnia 31 stycznia 2009r (sobota) o godz.18.00 do świetlicy Gimnazjum w Białaczowie ul. Szkolna
Porządek zebrania:
1. Powitanie i przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania
2.Przedstawienie projektów pracy poszczególnych komisji na rok 2009
3.Dyskusje, uwagi i propozycje do przedstawonych projektów.
4. Podjęcie uchwały o składkach członkowskich Stowarzyszenia.
5.Przyjmownie deklaracji o przystąpieniu do Stowarzyszenia.
6. Sprawy różne
Uwaga członkowie Zarządu.
Spotkanie członków Zarządu Stowarzyszenia jak wyżej o godz. 17.00
1. Naniesienie poprawek do dokumentacji założycielskiej zleconych przez Sąd Rejonowy XX Wydziału KRS
2.Analiza projektów planów pracy poszczególnych komisji na rok 2009
3. Sprawy różne

Jednocześnie składam serdeczne podziękowania Pani Annie Smolarczyk -Dyrektor
Gimnazjum w Białączowie za udostępnienie nam sali na spotkanie.

Z pozdrowieniami Teresa Długowolska
Rozszerzona zawartość newsa
Wszystkich zwolenników i zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Gminy Białaczów zapraszamy na spotkanie dnia 31 stycznia 2009r (sobota) o godz.18.00 do świetlicy Gimnazjum w Białaczowie ul. Szkolna