Wycieczka do PSP w Opocznie.
Dodane przez Piotr Kolczynski dnia Wrzesie 28 2009 14:00:46


W dniu 25.09.2009r. w ramach realizowanego programu pn „Niosąc pomoc innym pomagasz również sobie”(działanie 7.3.inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego została zorganizowana dla grupy 40 uczniów z czterech szkół podstawowych z terenu gminy Białaczów wizyta studyjna do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie w ramach której uczestnicy wycieczki mieli możliwość zapoznania się z warunkami i specyfiką pracy strażaka. Dzięki uprzejmości Zastępcy Komendanta PSP w Opocznie Pana Andrzeja Urbańczyka grupa dzieci miała możliwość zwiedzenia całego budynku Komendy PSP wraz z centrum dowodzenia, w którym grupa chłopców „wcieliła” się w rolę i obowiązki dyżurnego kierującego akcją ratowniczą. Duże wrażenie na uczestnikach wycieczki zrobiła również prezentacja umiejętności strażaków podczas próbnego alarmu ogłoszonego dla drużyny pożarniczej. Jednak największe emocje wśród dzieci wywarła niespodzianka przygotowana przez strażaków tj. przejażdżka podnośnikiem hydraulicznym, z którego dzieci mogły podziwiać panoramę Opoczna i okolic. Mamy nadzieję, że zorganizowany wyjazd i spotkanie dla najmłodszych uczestników projektu przełoży się na wypracowanie właściwych postaw i zachowań w sytuacjach stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego. Po odbytej wizycie studyjnej wielu chłopców oraz kilka dziewcząt zadeklarowało chęć zostania w przyszłości „strażakiem”.

Mirosław Wierzbicki

W zakładce "czytaj więcej..." pozostałe zdjęcia z wycieczki.
Rozszerzona zawartość newsa


Z wizytą u strażaków w Opocznie.