PRACA JAKO RACHMISTRZ SPISOWY
Dodane przez zbigniew dnia Luty 08 2021 11:45:07
Trwa nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych, wykonujących czynności związane z przeprowadzeniem na terenie naszej gminy spisu powszechnego.
Zgłoszenie przyjmowane są do dnia 9 lutego w Urzędzie Gminy Białaczów .
Kandydat na rachmistrza powinien spełniać następujące warunki:
*mieć ukończone 18 lat
*posiadać co najmniej średnie wykształcenie
*nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Spis będzie prowadzony od dnia 1 kwietnia do 30 czerwca 2021r
Kandydat na rachmistrza odbędzie szkolenie online

Więcej informacji na temat spisu oraz wynagrodzenia za pracę, można uzyskać na stronie internetowej UG Białaczów lub telefonicznie 44 7581414

UWAGA!!!. DO 16 LUTEGO PRZEDŁUŻONO TERMIN NABORU NA RACHMISTRZA SPISOWEGO.
Z.S