Wnioski o nagrody dla sportowców
Dodane przez zbigniew dnia Stycze 20 2021 08:18:35
Na podstawie Uchwały Nr XXIX/217/2013 Rady Gminy Białaczów z dnia 11 czerwca 2013 r,, w sprawie nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Białaczów za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym"
Kluby sportowe
Dyrektorzy szkół
Wójt gminy
mogą składać do tut. Urzędu, w terminie do 31 stycznia, wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia. Jednorazowa nagroda dla zawodnika- 2.000 tys zł
Wyróżnienie stanowią: statuetka, medal,puchar, dyplom lub inne upominki rzeczowe
Warunek niezbędny: zawodnik, mieszkaniec Gminy Białaczów lub uczeń szkoły z terenu Gminy Białaczów,uprawiajacy określoną dyscyplinę sportową w klubie sportowym, we współzawodnictwie sportowym uzyskał od pierwszego do trzeciego miejsca w Mistrzostwach Polski, Pucharach Polski,Ogólnoposkich Turniejach Klasyfikacyjnych, w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski,Mistrzostwach Polski Juniorów, Ogólnopolskich Olimpiadach Młodzieży oraz INNYCH ZAWODACH OGÓLNOPOSKICH.

Z.S.