Po sondażowy felieton redakcyjny
Dodane przez zbigniew dnia Stycze 02 2021 09:23:43
Na pytanie ,,Jak oceniasz pracę Rady Gminy Białaczów” odpowiedziano 649 głosami czytelników ,,EKG”. Miażdżącą ilością 587 głosów (90%) nasi czytelnicy negatywnie ocenili dotychczasową pracę (25 miesięczną) Radnych naszej gminy. Tylko 53 głosy (8%) były pozytywne.9 respondentów (1%) nie miało w tym temacie opinii. W artykule sondażowym, nasza redakcja poprosiła głosujących o uzasadnienia swoich uwag, jednak nikt z biorących udział w sondzie nie odważył się zaprezentować swojego uzasadnienia. Szkoda,gdyż w sposób merytoryczny można by było dokonać oceny. A tak, będę się opierał na ustnych przekazach mieszkańców, w rozmowach bezpośrednich z nimi. Najczęściej używanym argumentem oceniającym negatywnie pracę radnych było cytuję: ,,nic nie robią”.Pojawiały się też zdania że ,,panuje nepotyzm” czy ,,w kampanii wyborczej to umieli obiecać, a dziś nie mają odwagi zabrać głosu”. Są to skrajne, aczkolwiek często pojawiające się argumenty. Sami radni nie ukrywają że są zależni od panujących układów ,,nie będę się wychylał” bo w gminie lub podległych jednostkach zatrudnieni są członkowie ich rodzin. Negatywna ocena dzisiejszej Rady Gminy to wynik pokoleniowych zaniedbań regulacji administracyjnych, ale przede wszystkim niska świadomość społeczna samych wyborców. Od lat w wyborach nie tylko samorządowych obowiązuje zasada mierny ale wierny. Gubi się przy tym młodych, kreatywnych i niezależnych kandydatów. W swoich artykułach wielokrotnie podkreślałem znaczącą rolę młodych ludzi w kreowaniu rzeczywistości. Ale żeby ich przyciągnąć na swoją stronę, trzeba dać im do zrozumienia że w całej tej układance TAKŻE mają coś do powiedzenia.
Mój felieton na temat oceny pracy Rady Gminy, nie jest do końca obiektywny, z uwagi na brak bieżących informacji o bieżących dokonaniach tego organu.

1. BRAK POLITYKI INFORMACYJNEJ

O wszelkich działaniach Radnych i Rady Gminy możemy się dowiedzieć meandrując na
/ czytaj więcej/
Rozszerzona zawartość newsa
oficjalnych stronach UG i BIP. Są tam podawane komunikaty w formie języka urzędowego,nie dla wszystkich zrozumiałego. Nikt z członków Rady nie wpadł na pomysł by zacząć komunikować się z wyborcami nie tylko w sposób urzędowy? Nikt z Radnych z poszczególnych obwodów nie widzi potrzeby by w dobie pandemii, zacząć się komunikować ze swoimi wyborcami poprzez komunikatory internetowe? W końcu, czy Pani Przewodnicząca Rady Gminy czy nawet Pani Wójt, nie widzi potrzeby dialogu ze społeczeństwem poprzez czaty, przynajmniej raz w miesiącu? Dlaczego o tym piszę, kładąc nacisk na komunikację internetową. Sam, w miarę dobrze poinformowany o rzeczach które mają miejsce w naszej gminie, więcej wiem o gminie Opoczno, bo nie wychodząc z domu, za pomocą jednego kliknięcia klawisza w komputerze, widzę bieżące informacje jakie zamieszczają na swych prywatnych komunikatorach społecznościowych Radni i Burmistrz.

2. BRAK KREATYWNOŚCI
O roli i znaczeniu radnych pisałem we wcześniejszych artykułach. Kontynuujemy błędy pokoleniowe w tym zakresie. Od lat, nie tylko w naszym środowisku, panuje opinia że członek tego najważniejszego organu w gminie jest zależny od dokonań Wójta i pracowników UG. Jego rolą jest uwierzytelnianie prac organu wykonawczego. Stąd przekonanie że Radny nie wiele może. To prawda, w odniesieniu do tych radnych, których wiąże podległość zawodowa ( nauczyciele, pracownicy organów UG, lub ci, których członkowie rodzin są bezpośrednio zatrudnieni przez Wójta Gminy). Współczesny Radny, to kreator nowej rzeczywistości. Zgadzam się ze słowami ówczesnej Radnej , aktualnej Przewodniczącej Rady Gminy że kraj się zmienia, idzie z postępem, tylko w naszej gminie nie widzimy tych przemian. Radni naszej gminy, ze zbyt dużą pokorą, albo poczuciem bezradności, za pojedynczymi wyjątkami, nie starają się wcielać w czyny swoje obietnice przedwyborcze. W protokołach sesji Rady Gminy, da się przeczytać tylko kilka samodzielnych zapytań Radnych czy petycji. Najbardziej aktywną osobą podczas posiedzeń Rady Gminy Białaczów, jest Pani Zofia Pawlik, Radna powiatowa , reprezentująca naszą gminę na tym szczeblu. Czas na przemianę w myśleniu i działaniu Radnych, ale czy dziś da się?

Jak już wcześniej stwierdziłem, mój felieton nie jest do końca obiektywny, gdyż za Radnymi gminnymi, stoją pewnie jakieś dokonania i sukcesy. Ale jak długo te sukcesy będą skrywane i niedostępne wyborcom, tak długo będziemy mieli do czynienia z negatywną oceną pracy Rady Gminy Białaczów.

Zbigniew Szpoton