POWRÓT DO SZKOŁY W ERZE PANDEMII
Dodane przez zbigniew dnia Sierpie 22 2020 11:40:44

O tym jak przygotowana jest Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Białaczowie, na kilka dni przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2020/21, rozmawiam z Dyrektor placówki Panią Anną Smolarczyk.

Zbigniew Szpoton-Pani Dyrektor. 1 września dzieci, po dłuższej przerwie, wracają do szkół. Pomimo epidemii, Ministerstwo Edukacji Narodowej podjęło decyzję o kształceniu stacjonarnym, z wieloma zastrzeżeniami, ale o tym później. Nauczycielskie związki zawodowe mają wiele uwag do wytycznych MEN, a niektórzy z działaczy wieszczą progresje epidemiczną w związku z gromadzeniem dzieci w szkołach. Jak szkoła w Białaczowie przygotowana jest na to wyzwanie?

Anna Smolarczyk-Szkoła Podstawowa w Białaczowie przygotowuje się do rozpoczęcia nowego roku szkolnego zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS, z wykorzystaniem posiadanych zasobów lokalowych oraz na bieżąco monitorowaną sytuacją sanitarno-epidemiologiczną. Jesteśmy w bardzo dobrej sytuacji, ponieważ dysponujemy powierzchnią i pomieszczeniami umożliwiającymi zapewnienie dzieciom odpowiedniej przestrzeni i dystansów. Sytuacja jest złożona, bo cała społeczność szkolna tęskni za nauką w trybie stacjonarnym, a jednocześnie wszyscy obawiają się zakażeń. Dlatego oprócz spełnienia wspomnianych wymagań niezbędne jest zachowanie zdrowego rozsądku i odpowiedzialności wszystkich uczniów, rodziców i nauczycieli. Opracowujemy, adekwatne do naszej szkoły i warunków, dokładne procedury postepowania, tak aby zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa. Przygotowujemy pomieszczenia.Szkoła Podstawowa w Białaczowie przygotowuje się do rozpoczęcia nowego roku szkolnego zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS, z wykorzystaniem posiadanych zasobów lokalowych oraz na bieżąco monitorowaną sytuacją sanitarno-epidemiologiczną. Jesteśmy w bardzo dobrej sytuacji, ponieważ dysponujemy powierzchnią i pomieszczeniami umożliwiającymi zapewnienie dzieciom odpowiedniej przestrzeni i dystansów. Sytuacja jest złożona, bo cała społeczność szkolna tęskni za nauką w trybie stacjonarnym, a jednocześnie wszyscy obawiają się zakażeń. Dlatego oprócz spełnienia wspomnianych wymagań niezbędne jest zachowanie zdrowego rozsądku i odpowiedzialności wszystkich uczniów, rodziców i nauczycieli. Opracowujemy, adekwatne do naszej szkoły i warunków, dokładne procedury postepowania, tak aby zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa. Przygotowujemy pomieszczenia.Szkoła Podstawowa w Białaczowie przygotowuje się do rozpoczęcia nowego roku szkolnego zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS, z wykorzystaniem posiadanych zasobów lokalowych oraz na bieżąco monitorowaną sytuacją sanitarno-epidemiologiczną. Jesteśmy w bardzo dobrej sytuacji, ponieważ dysponujemy powierzchnią i pomieszczeniami umożliwiającymi zapewnienie dzieciom odpowiedniej przestrzeni i dystansów. Sytuacja jest złożona, bo cała społeczność szkolna tęskni za nauką w trybie stacjonarnym, a jednocześnie wszyscy obawiają się zakażeń. Dlatego oprócz spełnienia wspomnianych wymagań niezbędne jest zachowanie zdrowego rozsądku i odpowiedzialności wszystkich uczniów, rodziców i nauczycieli. Opracowujemy, adekwatne do naszej szkoły i warunków, dokładne procedury postepowania, tak aby zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa. Przygotowujemy pomieszczenia.

Z.S.-Czy bierze się zatem pod uwagę naukę w systemie hybrydowym (część zajęć stacjonarnych, część w formie zdalnej) lub tylko w trybie zdalnym?

A.S.- Zgodnie z obowiązującymi przepisami i bieżącą sytuacją sanitarno-epidemiologiczną rozpoczynamy 1. września naukę w trybie stacjonarnym. Na system hybrydowy lub zdalny jesteśmy przygotowani. Opracowujemy również czytelne i jasne zasady pracy tymi systemami i sposoby odnotowywania frekwencji uczniów, do czego będziemy zobowiązani od 1. września niezależnie od systemu pracy.

Z.S-Wśród wytycznych MEN brak jest obowiązkowego zakrywania ust i nosa ale sugeruje się by przerwy lekcyjne zmodyfikować i dostosować do zajęć i wieku uczniów. / czytaj więcej/


Rozszerzona zawartość newsa

A.S.-Przerwy lekcyjne w klasach młodszych, a rozważamy także klasy starsze, będą dostosowane do wytycznych w taki sposób, aby ograniczyć liczbę uczniów przebywających w jednym miejscu. Preferowane będzie spędzanie przerw na świeżym powietrzu

Z.S.-Jak będzie przebiegać weryfikacja uczniów  przed rozpoczęciem zajęć? Czy będą sprawdzane pod kątem objawów chorobowych takich jak infekcja górnych dróg oddechowych?

A.S.-Do oceny stanu zdrowia dziecka przed posłaniem go do szkoły zobowiązani są rodzice. W szkole będzie mierzona temperatura wszystkim osobom wchodzącym. W przypadku pojawienia się niepokojących objawów u uczniów w trakcie pobytu w szkole przygotowane jest pomieszczenie, w którym bezpiecznie dziecko będzie mogło poczekać na przyjście powiadomionych rodziców. Nie mamy kompetencji do oceny stanu zdrowie dzieci, możemy tylko reagować na widoczne objawy, dlatego wcześniej wspomniałam o zdrowym rozsądku i odpowiedzialności.

Z.S-.Uśmiecham się gdy czytam w zaleceniach MEN zachowanie dystansu podczas gier kontaktowych w trakcie realizacji zajęć WF-u. Przecież prawie wszystkie gry, nie tylko zespołowe, to gry kontaktowe. Co Pani o tym sadzi, czy jest to realne?


A.S.-W wytycznych zaleca się ograniczenie gier i ćwiczeń kontaktowych w trakcie zajęć, w tym zajęć z wychowania fizycznego. Nauczyciele wychowania fizycznego zmodyfikowali programy nauczania zgodnie z zasadą zachowania dystansu. Z niektórych gier i ćwiczeń niestety trzeba było zrezygnować.

Z.S.-Kolejnym kuriozum jest unikanie kontaktu z uczniami: personelu kuchennego , pracowników administracji czy też Pań sprzątających. Już nauczycieli nie ujęto w tej grupie ,ale to zrozumiałe. Według mnie jest to czysto teoretyczne zalecenie.

A.S.- Zapewniam, że w sytuacji w jakiej się znaleźliśmy, żaden pracownik szkoły nie będzie unikał kontaktu z uczniami. Skoncentrujemy się na zachowaniu dystansu i komunikowaniu się w bezpieczny sposób.

Z.S.-Kończąc naszą rozmowę życzę wytrwałości, bo jak sama Pani doświadcza będąc managerem szkoły, teoria swoje, życie swoje. Życzę by najważniejszy podmiot w edukacji , czyli uczniowie nie musieli przeżywać powtórki z końcówki ubiegłego roku szkolnego. Pani zaś życzę, by kierowanie placówką w tym nowy roku szkolnym nie sprawiało trudności i zmartwień. A wszystkim pracownikom oświaty i uczniom  nasza Redakcja życzy ZDRÓWKA

A.S.-Bardzo dziękuję za możliwość przedstawienia przygotowań szkoły do nowego roku szkolnego. Mam nadzieję, że podjęte przez nas działania pozwolą wszystkim w spokoju i bezpiecznie realizować obowiązki.Białaczów.22/08/2020r