Co dalej z budynkiem po dawnym Ośrodku Zdrowia
Dodane przez zbigniew dnia Luty 13 2020 18:07:48
Cały czas trwają prace związane z formalno-prawnym przekazaniem w użytkowanie gminie Białaczów, nieruchomości po dawnym Ośrodku Zdrowia. Prace te wcześniej czy pózniej zakończą się, to radni gminni jak i władze Białaczowa wciąż dyskutują nad przeznaczeniem tej nieruchomości. Mając na względzie ogólnie przyjęte zasady samorządności jak i demokracji, sugeruję władzom gminnym rozpocząć społeczne konsultacje, tak jak to dzieje się w innych gminach po likwidacji np. gimnazjów.
Do zajęcia się tym tematem sprowokowali mnie sami mieszkańcy Białaczowa podczas osobistych rozmów. Padają różne sugestie i propozycje. Wszystkie są godne rozważenia i społecznej dyskusji.
Dziś zajmę się bardzo ciekawą propozycją jaką zaproponowali starsi mieszkańcy.


ZAKŁAD OPIEKUŃCZO LECZNICZY

Jak podaje pl.wikipedia.org
Zakład opiekuńczo-leczniczy to przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego, albo jednostka organizacyjna przedsiębiorstwa, która udziela stacjonarnie i całodobowo usług medycznych obejmujących długoterminową opiekę medyczną oraz pielęgnację pacjentów, którzy nie wymagają hospitalizacji. Zakłady opiekuńczo-lecznicze powinny dysponować pomieszczeniami dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych, oferować rozwiązania dietetyczne zgodne z zapotrzebowaniem i stanem zdrowia podopiecznych, a także zapewniać produkty lecznicze oraz wyroby medyczne. Celem działalności ZOL jest przywrócenie pacjentowi możliwie jak największej sprawności fizycznej oraz psychicznej, co w przyszłości pozwoli mu na samodzielne funkcjonowanie w warunkach domowych]. Zakład opiekuńczo-leczniczy zapewnia pielęgnację oraz rehabilitację w zakresie podstawowym. Lekarze dyżurują w dzień, w razie potrzeby wzywani są na oddział również w godzinach nocnych. Przez całą dobę zapewniona jest pomoc pielęgniarska. /czytaj więcej/
Rozszerzona zawartość newsa
Kwalifikacja

Do zakładu opiekuńczo-leczniczego kwalifikują się osoby, które mają zakończony proces leczenia, są w pełni zdiagnozowane, nie wymagają hospitalizacji, a jednocześnie ich stan zdrowia nie pozwala na samodzielne funkcjonowanie. W procesie kwalifikacji niezbędna jest dokumentacja obejmująca skierowanie do zakładu opiekuńczo-leczniczego (skierowanie takie wystawia lekarz pierwszego kontaktu lub lekarz prowadzący ze szpitala) oraz wywiad pielęgniarki środowiskowej. Ocena stanu zdrowia pacjenta w skali Barthel nie może przekroczyć 40 punktów. Do zakładu opiekuńczo-leczniczego nie kwalifikują się pacjenci ze stwierdzoną chorobą nowotworową, pacjenci z poważnymi zaburzeniami psychicznymi oraz pacjenci, których ocena stanu zdrowia w skali Barthel przekracza 40 punktów.

Finansowanie


Pobyt w zakładzie opiekuńczo-leczniczym jest współfinansowany ze środków NFZ. 70% kwoty należnej za miesięczny pobyt w ZOL pochodzi jest ze środków pacjenta np. świadczeń emerytalno-rentowych, przy czym kwota ta nie może przekroczyć 250% minimalnej wartości świadczenia.


Moim zdaniem jest to bardzo dobra propozycja przeznaczenia tej nieruchomości. Odwiecznym problemem pozostają tu finanse gminy ,ale jest mnóstwo rozwiązań , regulacji i przepisów by te środki bądz inwestora pozyskać. Bierzmy przykład też z innych regionów i gmin (dziś w woj świetokrzyskim oddano 21-szy ZOL)gdyż tam świetnie się rozumie problem starzenia się społeczeństwa.


Zbigniew Szpoton