Czy woda bedzie dobrem luksusowym?
Dodane przez zbigniew dnia Luty 01 2020 06:53:37


Zdaniem klimatologów, klimat w Polsce w kolejnych latach będzie dążył do dwóch pór roku. Chłodnej pory deszczowej bez mrozów i śniegu oraz suchej, gorącej. Kryzys klimatyczny najbardziej odczują polscy rolnicy i bezpośredni konsumenci. Regionem, który może najbardziej odczuć te zmiany jest województwo łódzkie (w naszym regionie występuje największy deficyt wody). Nie sprzyja nam nizinne ukształtowanie terenu. Na tych terenach deszcz pada rzadziej. A jeżeli deszczu będzie mało, to może dojść do suszy hydrogeologicznej, czyli obniżenia się lustra wód podziemnych. Dlatego już od dziś my wszyscy, musimy się nauczyć dbania o środowisko, poprzez segregację śmieci i racjonalne gospodarowanie wodą.
Niniejszym felietonem sugeruję by władze naszej gminy, już od dziś , nie czekając na kolejne upalne lato,zajęły się problemem racjonalnej gospodarki wodą. Proponuję opracowanie programu mającego na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa w tym zakresie poprzez:
*publikacje informujące o problemie
*zarządzenie Wójta o konieczności montażu wodomierzy
*sporządzenie raportu o stanie studni przydomowych
*organizację konkursu mającego na celu upowszechnienie recyklingu wody
*zachęcanie do tworzenia zbiorników wód deszczowych

Jeśli już od teraz nie zaczniemy oszczędzać i świadomie gospodarować, to za kilka woda stanie się dobrem luksusowym.

Zbigniew Szpoton