W Białaczowie powstanie Klub Dziecięcy "MALUCH
Dodane przez zbigniew dnia Wrzesie 04 2019 09:19:42
Z radością informujemy, że w Białaczowie w budynku byłego gimnazjum (I piętro) zostanie zlokalizowana placówka opieki nad dziećmi do lat 3 pn.: Klub Dziecięcy „MALUCH” zlokalizowany przy ul. Szkolnej 36.
W wyniku realizacji tego zadania zostanie utworzonych 17 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w wymiarze 10 godzin dziennie przez okres całego roku, tj. z uwzględnieniem okresu wakacji i ferii zimowych. Z oferty usług opiekuńczych będą mogli korzystać rodzice dzieci z terenu całej gminy Białaczów. Do dyspozycji dzieci oddane zostaną odpowiednio przebudowane atrakcyjne sale wraz z wyposażeniem oraz plac zabaw.
Koszt pobytu dziecka w Klubie Dziecięcym MALUCH zostanie częściowo współfinansowany
/czytaj więce
j/

Rozszerzona zawartość newsa
przez Gminę Białaczów. Planowany termin rozpoczęcia funkcjonowania Klubu to luty 2020.
O rozpoczęciu procedury naboru oraz możliwości pobrania formularza zgłoszenia rodzice zostaną poinformowani w najbliższym czasie. Informacja ukaże się na stronie internetowej oraz zwyczajowo na tablicach ogłoszeń w sołectwach naszej gminy.
Gmina pozyskała na ten cel 510 000,00 zł dotacji z programu „Maluch+ 2019”.
Zapewniamy wszechstronną opiekę i rozwój dziecka!!!

Zródło: www.bialaczow.pl