Dożynki Powiatowe i Dni Białaczowa 2009.
Dodane przez Piotr Kolczynski dnia Sierpie 24 2009 14:11:24
UDZIAŁ STOWARZYSZENIA W DOŻYNKACH.
Dnia 23 sierpnia 2009 r odbyły się w Białaczowie Dożynki Gminno-Powiatowe. Po mszy odprawionej w kościele parafialnym korowód dożynkowy przemaszerował na stadion sportowy. Bogato zdobione wieńce dożynkowe przywiezione z każdej gminy powiatu, były uzupełnieniem pięknej dekoracji wykonanej przez pracowników gminy i chętnych do pomocy mieszkańców. Stadion zdobiły liczne stoiska wystawiane przez Koła Gospodyń Wiejskich z poszczególnych gmin. Nie zabrakło również "jadła opoczyńskiego" , którym chętnie częstowali się uczestnicy i goście dożynek. Uśmiechnięte i pełne dowcipu gospodynie KGW Wąglany serwowały pierogi, barszczyk i gołąbki. Na innych stoiskach pachniało swojskimi wyrobami, wypiekami, a oko cieszyły dorodne, tegoroczne plony -symbole trudu gospodarzy ziemi opoczyńskiej.
Swoje stoisko miało również Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Białaczów prezentując swoje pierwsze "produkty" tj. folder ulotka oraz trzy rodzaje pocztówek z pięknymi zabytkami Białaczowa. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się wystawa fotograficzna p.t. "Białaczowskie wspomnienia światłem w kadrze zapisana", która obudziła wiele wspomnień z dawnych lat mieszkańców Białaczowa. Wiele fotografii zostało zakupionych przez rodziny , które rozpoznały swoich rodziców, dziadków, a nawet pradziadków. Zainteresowanie wzbudziła również księga pamiątkowa , gdzie odwiedzający mogli przeczytać i obejrzeć fotografie z dotychczasowych osiągnięć Stowarzyszenia. Wiele osób dokonało wpisów składając gratulacje z osiągnięć i życzenia powodzenia w dalszej działalności jak np. Dyrektor Muzeum Regionalnego w Opocznie Tomasz Łuczkowski.
„ Trzymam kciuki za rozwój Białaczowa i powodzenia w działaniach Stowarzyszenia”.
Odwiedzający stoisko mogli również zakupić książki związane z ziemią opoczyńską , pocztówki z Opoczna i Białaczowa oraz grafiki komputerowe najciekawszych miejsc naszej gminy. Stoisko odwiedzili min. Marszałek Sejmiku Wojewódzkiego Marek Mazur, poseł Stanisław Witaszczyk, poseł do PE Janusz Wojciechowski, Wójt Gminy Białaczów Jan Jóźwik, Wójt Gminy Sławno Tadeusz Wojciechowski, proboszcz Parafii w Petrykozach Waldemar Gula.
Wszyscy odwiedzający stoisko otrzymywali w prezencie folder ulotkę Stowarzyszenia.
Zarząd SPiRGB składa serdeczne podziękowania wszystkim imiennym i anonimowym Sponsorom akcji „ I Ty możesz promować Gminę Białaczów”.(Jednocześnie informujemy ,że sponsorzy nie umieszczeni imiennie na obecnym folderze z powodu późnej wpłaty i zmniejszonego wydania wydruku , będą uwzględnieni w następnej, powiększonej edycji folderu. Stowarzyszenie nadal przyjmuje zgłoszenia firm na umieszczenie reklam w kolejnej edycji folderu.)
Ogłoszona akcja , to nie tylko promocja w okresie dożynek, ale długofalowy proces w trakcie którego będą realizowane cele Stowarzyszenia. Poprzez swoją działalność pragniemy:
• Ożywić życie kulturalne, sport i turystykę wśród mieszkańców Gminy ( rajdy rowerowe, spływy kajakowe, wycieczki, turnieje sportowe, szachowe itp.)
• Podnieść atrakcyjność Naszej Gminy poprzez akcję ukwiecania jej centralnych miejsc, umieszczenie tablic informacyjnych na zabytkach, wydanie przewodnika turystycznego itp.,
• Pozyskać fundusze unijne na tworzenie miejsc kultury , rozrywki, sportu i rekreacji oraz na lokalną gazetę,
• Utworzyć stały kalendarz imprez w Gminie,
• Wydać monografię Gminy Białaczów..
Ufamy, że tak jak w chwili obecnej, będziemy dalej mieli wielu zwolenników tj, ludzi , którzy , którzy chcą zostawić cząstkę siebie w naszej Gminie. Jesteśmy otwarci na wszelką współpracę , kreatywność i pomoc w każdym wymiarze.
Wierzymy ,że poparcie oraz opracowanie realnej i rozumnej strategii współpracy z przedstawicielami Władz Gminy i Powiatu oraz organizacjami pozarządowymi pozwoli nam na realizację wspólnego celu jakim jest PROMOCJA I ROZWÓJ GMINY BIAŁACZÓW

Zarząd Stowarzyszenia składa serdeczne podziękowanie Koledze Wiktorowi Biernackiemu za przygotowanie i wykonanie całej wystawy na stoisko dożynkowe.

Fotoreportaż